Cyberbezpieczeństwo i odporność cyfrowa Europy zależy od zaangażowania jej regionów i miast, a także od realnego partnerstwa publiczno-prywatnego. To właśnie tak należy rozpocząć transformację cyfrową opartą na bezpieczeństwie i wartościach. Dlatego powstał CYBERSEC CEE Regions&Cities, a więc Krynica goes digital… 

Jako jedna z najbardziej wpływowych konferencji w Europie, jej misją jest wzmocnienie i podkreślenie potencjału współpracy międzyregionalnej oraz możliwości regionalnych Europy Środkowo-Wschodniej. Osiągamy to poprzez zapewnienie wiodącego forum, na którym można kształtować, omawiać 

i ustanawiać zarządzanie nowymi technologiami, partnerstwa i polityki bezpieczeństwa cybernetycznego. Poprzednie edycje CYBERSEC w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Brukseli, Waszyngtonie oraz online zgromadziły czołowych europejskich decydentów, przedstawicieli struktur transatlantyckich, specjalistów ds. bezpieczeństwa i ekspertów ds. technologii. CYBERSEC Regions&Cities 2021 będzie podążać za motywem przewodnim: Towards Values-Based Digital World, w ramach którego chcemy zrealizować nasze zobowiązanie do wspierania odpowiedzialnego i skoncentrowanego na człowieku ekosystemu cyfrowego.  

Regions

Europejska Organizacja ds. Cyberbezpieczeństwa (ESCO) wskazuje na istotną rolę regionów, ich samorządów i władz lokalnych, w procesie budowania cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz w europejskim ekosystemie cyfrowym. Regiony wyposażone są w najbardziej strategiczne narzędzia i systemy. W ich dyspozycji spoczywają między innymi: kluczowy sektor produktów i usług, lokalne MŚP, najnowocześniejsze laboratoria oraz ośrodki szkoleniowe. ESCO wskazuje na ponad 30 regionów, które są w procesie przygotowywania, bądź już utworzyły Huby Innowacji Cyfrowych specjalizujących się w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wśród nich jest także EDIH CYBERSECHUB z siedzibą w stolicy Małopolski, Krakowie. Dlatego perspektywa regionalna jest jednym z wiodących obszarów zainteresowania Forum. 

Cities

Miasta stanowią front cyfrowej rewolucji. Smart cities połączone miliardami urządzeń, stały się prekursorem ery „Internetu Wszechrzeczy”, która nadeszła wraz z bezprecedensowym ryzykiem wynikającym z działań wrogich aktorów w cyberprzestrzeni. Na całym świecie miasta każdej wielkości i na różnych etapach cyfryzacji są obecnie celem cyberataków, które ograniczają ich działalność i dostarczanie podstawowych usług publicznych, oraz stanowią egzystencjalne zagrożenie dla obywateli. W tym roku CYBERSEC tworzy platformę dla europejskiej debaty poświęconej największym cyfrowym wyzwaniom oraz możliwościom, jakie stoją przed miastami i regionami – od europejskich przestrzeni cyfrowych po działalność Inicjatywy Trójmorza. 

Ścieżki tematyczne 

Cyfrowa przestrzeń

Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest obecnie wspieranie konkurencyjności gospodarek regionalnych i potencjału smart cities. Kluczowym projektem w tym zakresie jest sieć Cyfrowych Centrów Innowacji, której celem jest zapewnienie europejskim firmom korzyści z transformacji, poprzez podnoszenie ich konkurencyjności, umożliwienie swobodnego przepływu danych pomiędzy sektorami oraz ułatwianie transformacji cyfrowej.

Cyfrowe Trójmorze

Region Trójmorza ma ogromne szanse na rozwój społeczno-ekonomiczny poprzez rozwinięcie swoich jeszcze nieodkrytych cyfrowych możliwościPrezydencja Bułgarii w Inicjatywie Trójmorza stawia sobie za cel dalszą konsolidację regionu w duchu współpracy, spójności i konwergencji z UE, przy jednoczesnym wzmocnieniu pozycji w społeczności transatlantyckiej, co ma skutkować ustanowieniem Europy Środkowo-Wschodniej na pozycji cyfrowego lidera i inicjatora zmian w rejonie nowych technologii.

Cyberbezpieczeństwo samorządów administracyjnych 

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) są coraz częściej narażone na cyberataki, które utrudniają, a czasem wręcz paraliżują ich działanie. Zapewnienie cyberodporności instytucji lokalnych jest warunkiem koniecznym bezpieczeństwa państwa, a zarazem ważnym zadaniem administracji lokalnej. Poszerzanie świadomości i rozpowszechnianie dobrych praktyk są jednym z kluczy do poprawy cyberbezpieczeństwa JST. 

„Ten rok przejdzie do historii cyberbezpieczeństwa z uwagi na dotkliwość cyberataków
i skalę strat w globalnym PKB przez nie spowodowanych,
a także przez wysokość okupów płaconych cyberprzestępcom przez firmy i instytucje.
Dlatego CYBERSEC w 2021 roku, rozpocznie w centrum Europy środkowo-wschodniej – Krynicy,
budowę realnego partnerstwa publiczno-prywatnego łączącego wszystkich najważniejszych
graczy gospodarczych z kluczowymi instytucjami i organami państwa.
Rozmowy nie tylko w salach konferencyjnych,
ale i na deptaku Krynicy, poświęcone będą największym cyfrowym wyzwaniom oraz możliwościom,
jakie stoją przed miastami i regionami – od europejskich przestrzeni cyfrowych po działalność Inicjatywy 
Trójmorza

Izabela Albrycht
Przewodnicząca Komitetu Programowego CYBERSEC,
współzałożyciel CYBERSEC Forum