CZYM JEST CYBERSEC?

Trwa globalna czwarta rewolucja przemysłowa. To mocny impuls do rozwoju innowacyjnej gospodarki Europy konkurencyjnej względem światowych potęg. Wspólnie zainicjujmy dialog, aby uwolnić nasz potencjał i wykorzystać stojące przed nami szanse.

Misją CYBERSEC jest budowanie narodowych zdolności służących wzmacnianiu systemu cyberbezpieczeństwa Europy. Tworzymy rozwiązania, które wspierają prowadzenie skutecznych i suwerennych działań w cyberprzestrzeni oraz rozwój polskiej gospodarki.

PUBLIC POLICY CONFERENCE

CYBERSEC jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie cyklicznym wydarzeniem o charakterze public policy conference, poświęconym strategicznym zagadnieniom cyberbezpieczeństwa.

PRAKTYCZNE REKOMENDACJE

Celem konferencji CYBERSEC jest wypracowywanie strategicznych decyzji, mających na celu poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa w poszczególnych sektorach gospodarki, państwach i całej Europie.

WSPÓŁPRACA REGIONALNA

Rekomendacje pomogą również wzmocnić współpracę pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej, Morza Bałtyckiego i innymi państwami Europy Centralnej w ochronie cyberprzestrzeni.

BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

Efektem corocznej edycji CYBERSEC będzie mocny impuls dla rozwiązań nakierowanych na zwiększanie poziomu cyberbezpieczeństwa zarówno w wymiarze europejskim, jak   i transatlantyckim.

ŚCIEŻKA PAŃSTWO

Budowanie wielopodmiotowej współpracy oraz wspieranie procesu tworzenia strategii publicznych związanych z cyfryzacją i cyberbezpieczeństwem.

ŚCIEŻKA OBRONA

Zwiększanie zdolności do cyberobrony w obliczu narastających zagrożeń wynikających z funkcjonowania współczesnych państw w cyberprzestrzeni.

ŚCIEŻKA PRZYSZŁOŚĆ

Definiowanie trendów, szans i wyzwań, a także tworzenie cyberinnowacji i rozwój społeczeństwa informacyjnego.

ŚCIEŻKA BIZNES

Określenie roli sektora prywatnego w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa oraz analiza kluczowych trendów związanych z rynkiem cyberproduktów i usług.

DLACZEGO CYBERSEC?

REWOLUCJA CYFROWA

Coraz więcej kluczowych aspektów życia społecznego, gospodarczego i militarnego przenosi się do cyberprzestrzeni. Biorąc pod uwagę rosnącą zależność od technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), wzmocnienie cyberbezpieczeństwa będzie odgrywać w tym procesie kluczową rolę.

KRYZYS BEZPIECZEŃSTWA

Postępujący kryzys w relacjach międzynarodowych, wzmożona aktywność organizacji terrorystycznych oraz zagrożenia hybrydowe, niosą za sobą nowe wyzwania dla bezpieczeństwa demokratycznych państw. Wspólne działania na rzecz budowy efektywnego systemu cyberbezpieczeństwa to dziś priorytet najwyższej wagi.

GŁÓD INNOWACJI

Rozwój nowych technologii determinuje podjęcie innowacyjnych działań wzmacniających nasze bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Ambitne polityki rozwojowe powinny wykorzystywać potencjał technologiczny Europy, a powodzenie tego procesu zależeć będzie od współpracy i wymiany dobrych praktyk w zakresie cyfrowego know-how.

INNOVATION STAGE POWERED BY CYBERSEC HUB

Pitch Deck Competition

Pitch your idea

Przestrzeń spotkań B2B

Connect your business

Sesja networkingowa

Build your network

Panele dyskusyjne

Share your opinion

Jeśli ktoś pragnie odbyć przyspieszony kurs
z cyberbezpieczeństwa na poziomie studiów magisterskich, a przy okazji podziwiać uroki Krakowa, powinien pojawić się na tej konferencji.

JAMIE SHEA - Zastępca Sekretarza Generalnego NATO ds. Nowych Wyzwań Bezpieczeństwa

Jestem osobą, dla której realne efekty pracy mają niezwykle istotne znaczenie. CYBERSEC jest doskonałym przykładem właśnie takiego działania oraz okazją do wspólnej dyskusji na temat kluczowych kwestii z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa.

MELISSA HATHAWAY - Starszy doradca, Harvard Kennedy School's Belfer Center for Science and International Affairs, były doradca ds. cyberbezpieczeństwa w administracji George W. Busha i Baracka Obamy, prezes Hathaway Global Strategies LLC

To wydarzenie odzwierciedla polskie doświadczenia oraz pragmatyczne podejście Polaków do międzynarodowych wyzwań.

TUNNE KELAM - Członek Komisji Spraw Zagranicznych, Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony w Parlamencie Europejskim

CYBERSEC to wspaniałe doświadczenie i okazja do nawiązania szerokich kontaktów zawodowych z ludźmi z całego świata. Jestem przekonany, że konferencja przyczynia się do zwiększania świadomości społeczeństw w obszarze cyberprzestępczości.

DEAN VALORE - Były zastępca Prokuratora Generalnego USA,członek Strike Force Unit

CYBERSEC to okazja do uczenia się od siebie nawzajem i zamanifestowania poparcia dla tego typu inicjatyw. Myślę, że z czasem to wydarzenie nabierze jeszcze większej rangi i rozmachu.

LUIGI REBUFFI - Sekretarz Generalny, Europejskie Stowarzyszenie ds. Cyberbezpieczeństwa (ECSO)

PARTNERZY CYBERSEC 2017

Patroni Honorowi

Partnerzy Strategiczni

Partnerzy Główni

Partnerzy

Partnerzy wspierający

Partnerzy Innovation Stage

Partner logistyczny

Patroni instytucjonalni

Patroni medialni

Współfinansowanie

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja publiczna 2017 – komponent „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej 2017”.