Michał Kanownik

Michał Kanownik

Charman of the Board, Digital Poland Association

Prezes Zarządu Związku Cyfrowa Polska (ZIPSEE) działającego na rynku już 18 lat. Członek
Rady ds. Cyfryzacji działającej przy Ministrze Cyfryzacji. Związany z Digital Europe,
organizacją zrzeszającą największe w Europie stowarzyszenia sektora ICT, w której
sprawuje funkcję Członka Zarządu. Jest inicjatorem ogólnopolskich debat związanych z
kwestiami digitalizacji, cyberbezpieczeństwa, 5G oraz nowelizacją prawa m.in. autorskiego,
podatkowego, ochrony środowiska oraz w zakresie zamówień publicznych. Wieloletni
manager z branży RTV i IT, aktywnie zaangażowany w rozwój i promocję procesu cyfryzacji
w Polsce. Skutecznie wspiera merytoryczną i rzetelną dyskusję w obszarach firm - członków
Związku Cyfrowa Polska, które stanowią istotną część branży RTV i IT inwestującej w
Polsce.