Jarosław Sordyl

Jarosław Sordyl

CEO & President CISO4YOU VP, Member of the Board CISO #Poland Foundation

Wieloletni menadżer cyberbezpieczeństwa, dyrektor, członek zarządu, konsultant i praktyk, w tym cyberbezpieczeństwa przemysłowego – ICS/OT. Członek zarządu fundacji CISO #Poland skupiającej ponad 160 szefów cyberbezpieczeństwa w Polsce. Ekspert w planowaniu, budowie i zarządzaniu zespołami cyberbezpieczeństwa SOC, CERT/CSIRT/IRT. Uzyskał najwyższe poświadczenie certyfikacji dla zespołu CERT w sektorze energetycznym od niezależnej organizacji Trusted Introducer. Posiadacz wielu certyfikatów branżowych m.in. Lead Auditor ISO 27001 - Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Certified Lead Penetration Tester oraz członek wielu organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych w tym ISACA, ISSA International i HTCIA, ASIS International. Pełnił funkcję szefa bezpieczeństwa informacji (CISO) w organizacjach w sektorze transportu oraz dyrektora cyberbezpieczeństwa w korporacjach elektroenergetycznych i paliwowych. Członek zarządu European Energy – Information Sharing Analysis Center (EE-ISAC) w latach 2018-2019. Uczestnik programu „IVLP Cybersecurity” organizowanego przez DHS i DOJ USA dla liderów w cyberbezpieczeństwie. Wykładowca akademicki na uznanych uczelniach krajowych w tym SGH, ALK. Członek zespołu badawczego ds. cyberbezpieczeństwa na Uniwersytecie we Florencji. Prelegent na wielu krajowych oraz zagranicznych konferencjach cyberbezpieczeństwa w tym SANS ICS Summit. Pomysłodawca i współtwórca projektu cyberbezpieczeństwa dla sektora elektroenergetycznego w Polsce pod nazwą – PolEX, CC4ES, bazujących na standardach organizacji NERC USA, E-ISAC.