Województwo Małopolskie
na CYBERSEC CEE Regions&Cities 2021

Województwo Małopolskie

Małopolska to region, w którym przecinają się najważniejsze gospodarcze i technologiczne szlaki. Dysponujemy nieprzebranym twórczym potencjałem ciekawości i pasji naukowców oraz studentów czołowych uniwersytetów, szkół i uczelni.

Województwo małopolskie zajmuje trzecie miejsce w kraju pod względem, zarówno zgłoszonych wynalazków, jak i udzielonych patentów, ale już drugie, jeśli chodzi o udzielone patenty na mln mieszkańców (2017 r.). W regionie działa kilkaset jednostek badawczo-rozwojowych. Ponadto funkcjonuje ok 20 inicjatyw klastrowych, w tym Klaster LifeScience i Klaster Zrównoważona Infrastruktura, mające status Krajowych Klastrów Kluczowych.

Małopolska jest położona na Wyżynie Małopolskiej i częściowo w Karpatach Zachodnich, na terenach pięknie ukształtowanych i urozmaiconych, posiada bogate tradycje i zwyczaje, obfitujące w unikatowe zabytki i liczne osobliwości przyrody. W Polsce do dziedzictwa UNESCO zaliczono 28 dóbr. Połowa z nich znajduje się na terenie województwa małopolskiego m. in. Kopalnia soli w Wieliczce, Stare Miasto, Wawel czy Kazimierz w Krakowie.

Wszystkie drogi prowadzą do Małopolski.

#Malopolska #BusinessInMałopolska #InnowacyjnaMałopolska #MadeInMałopolska

     Jednym z głównych prelegentów nadchodzącej konferencji CYBERSEC CEE Regions & Cities będzie Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski. W latach 2005–2006 był Przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego, natomiast w latach 1999-2018 pełnił funkcję Sekretarza Powiatu Nowosądeckiego.

W 2018 był Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Podczas Cybersec CEE Regions & Cities wystąpi w kilku panelach dyskusyjnych, a także przemówi podczas otwarcia wydarzenia jako jeden z gospodarzy. Oto panele z udziałem Marszałka Województwa Małopolskiego: „BUDOWANIE ZDOLNOŚCI CYBERBEZPIECZEŃSTWA SAMORZĄDÓW” jako gospodarz oraz „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA” jako gość specjalny.

     Jako Główny Partner Instytucjonalny #CSRC21, Województwo Małopolskie jest współorganizatorem czterech paneli tematycznych, które odbędą się w dniach 2-3 września w Starym i Nowym Domu Zdrojowym w ścieżce #KrynicaGoesDigital. Pierwszym z nich będzie „Europejski zielony ład – cele i wyzwania, jak je włączyć do regionalnej polityki klimatycznej?”, który odbędzie się w drugi dzień konferencji w Nowym Domu Zdrojowym. Skupi się na tematyce zmian klimatycznych i degradacji środowisk, które stanowią jedne z najważniejszych światowych wyzwań na początku XXI stulecia.

     Drugim punktem programu z perspektywy Małopolski będzie panel pn. „Fundusz sprawiedliwej transformacji – narzędzie do złagodzenia negatywnych skutków transformacji energetycznej”. Odbędzie się 2 września w Starym Domu Zdrojowym. Założeniem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wyartykułowanym przez Fransa Timmermansa jest okazanie solidarności z najbardziej dotkniętymi transformacją regionami w Europie, takimi jak regiony górnicze, aby Zielony Ład uzyskał powszechne poparcie i miał szansę się urzeczywistnić.

Zaraz po nim startuje trzeci panel Małopolski o znamiennym tytule „Małopolska w XXI. Technologie kosmiczne szansą na rozwojowy skok”. Z racji tego, że jest jednym z najatrakcyjniejszych regionów Polski dla inicjatyw z sektora technologii kosmicznych, prelegenci będą chcieli odpowiedzieć na pytania tj. Jaka jest przyszłość przemysłu i technologii kosmicznych w dawnej stolicy Polski? Jakie szanse stoją przed Małopolską?

     Podczas czwartego panelu „Małopolska tarcza antykryzysowa” wystąpi m.in. Marszałek Witold Kozłowski, który ze swoimi współrozmówcami w ostatnim dniu konferencji będzie przedstawiał efekty poszczególnych pakietów, z omówieniem przykładowych praktycznych elementów realizacji. W czasie godzinnego panelu przedstawione zostaną również podstawowe elementy Pakietu Edukacyjnego MTA, począwszy od doposażenia szkół w podstawowy sprzęt komputerowy, po podjęcie wyzwania zmiany modelu nauczania i utworzenia Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej. Te i wiele innych interesujących paneli, warsztatów i prelekcji pojawi się już 1-3 września w sercu Małopolski. Do zobaczenia!