Tomasz Zdzikot

Tomasz Zdzikot

Member of the Security and Defense Council within the National Development Council by the President of the Republic of Poland, Chairman of the Team of Social Advisors to the Minister of Defense on Cyber Security, President of the Management Board of Poczta Polska S.A.

Tomasz Zdzikot - Członek Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności w ramach Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Zespołu Doradców Społecznych Ministra Obrony Narodowej ds. Cyberbezpieczeństwa, od 2020 roku Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A.

W latach 2015 – 2017 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2017-2018 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pełnomocnik Rządu ds. Przygotowania Organów Administracji Rządowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym.

W latach 2018 - 2020 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, gdzie pełnił też funkcję Pełnomocnika MON do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Ukończył studia MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie oraz Studia Podyplomowe Cyberbezpieczeństwo na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Ukończył także program Top Public Executive organizowany przez IESE Business School w Barcelonie i Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz Wyższy Kurs Obronny w Akademii Obrony Narodowej. Szkolił się także m.in. w NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence w Tallinie.