Prof. UKSW dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska

Prof. UKSW dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska

Katedra Prawa Informatycznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Prokuratura Krajowa