Krzysztof Gawkowski

Krzysztof Gawkowski

Przewodniczący Koalicyjnego Klubu Poselskiego, Nowa Lewica, Razem

dr Krzysztof Gawkowski – Poseł na Sejm RP i członek sejmowej komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Wykładowca akademicki i ekspert w zakresie cyberbezpieczeństwa. W latach 2016 – 2022 członek komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Rady Programowej Instytutu Bezpieczeństwa Inteligentnych Miast. Autor wielu artykułów naukowych oraz pozycji monograficznych, w tym nagrodzonej wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Informatycznego książki pt. „Cyberkolonializm”.