Rekomendacje pokonferencyjne „The Transatlantic Quest for Cyber Trust – Key Takeaways” już do pobrania

Potrzeba współpracy i koordynacji z przyjaciółmi i sojusznikami jest bardziej nagląca niż kiedykolwiek wcześniej - to jeden wniosków po CYBERSEC Washington Leaders' Foresight.

Konferencja miała miejsce 19 marca 2019 roku. Celem CSDC19 było wspieranie synergii obszarach polityki, biznesu i bezpieczeństwa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i regionem Trójmorza poprzez rozwój współpracy w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego i cybernetycznego. Propozycje takiej współpracy zostały sformułowane w ramach Digital 3 Seas Initiative (D3SI) zainicjowanej przez Instytut Kościuszki wraz z grupą regionalnych ośrodków analitycznych oraz z udziałem Centrum Analiz Polityki Europejskiej (CEPA) w Waszyngtonie.

Zachęcamy do pobrania publikacji, w której można znajdź najważniejsze zalecenia dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego oraz kluczowe sposoby postępowania opracowane podczas CYBERSEC Washington Leaders' Foresight 2019: https://cybersecforum.eu/en/washington/2019-takeaways/