RADA REDAKTORÓW

CZŁONKOWIE HONOROWI RADY

Dr James Andrew Lewis

Dyrektor, Strategic Technologies Program, Center for Strategic and International Studies (CSIS), USA

Dr Joanna Świątkowska

Dyrektor Programowy Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Instytutu Kościuszki, Polska

REDAKTOR NACZELNE

Barbara Sztokfisz

Marta Przywała

Ekspertki Instytutu Kościuszki, Koordynatorki Projektu CYBERSEC, Polska

CZŁONKOWIE RADY

Alexander Klimburg

Pracownik naukowy, Atlantic Council / Hague Centre for Strategic Studies 

Helena Raud

Członek Zarządu, European Cybersecurity Initiative, Estonia

Keir Giles

Dyrektor, Conflict Studies Research Centre (CSRC), UK

ASSOCIATE EDITOR

Izabela Albrycht

Prezes Zarządu Instytutu Kościuszki, Polska

WYDAWCA

logo_ik

Instytut Kościuszki

Instytut Kościuszki – think tank kreujący nowe idee dla Polski i Europy – jest niezależnym, pozarządowym instytutem naukowo-badawczym o charakterze non-profit, założonym w 2000 r., którego misją jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz partnera sojuszu euroatlantyckiego.

Instytut Kościuszki regularnie współpracuje z organizacjami w kraju i na świecie, w celu zainicjowania publicznej debaty, poruszając naglące strategiczne kwestie. Prowadząc równocześnie szerokie spektrum badań, Instytut realizuje swój flagowy projekt dotyczący cyberbezpieczeństwa, organizując Pierwsze Coroczne Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC.