O Inicjatywie

Czerpiąc z Inicjatywy Trójmorza, Instytut Kościuszki uruchomił w 2018 r. inicjatywę Digital 3 Seas Initiative, która proponuje rozwiązania w zakresie technologii i bezpieczeństwa cybernetycznego w ramach międzynarodowych.
Jest to portfolio projektów transgranicznych, których celem jest rozwój infrastruktury cyfrowej, wspólne inwestycje oraz badania i rozwój, a także koncepcje polityczne i legislacyjne do wdrożenia na poziomie UE.
Inicjatywa „Cyfrowego Trójmorza” ma dwa główne cele: Wzmocnienie współpracy w ramach cyfrowego filaru 3SI, Upewnienie się, że bezpieczeństwo cybernetyczne jest warunkiem wstępnym dla wszystkich prac podejmowanych w ramach projektów realizowanych w trzech filarach.

Sprawdź więcej na digital3seas.eu