Przedstawiciele polskiego rządu będą dyskutowali w Brukseli na temat zaufania i współpracy w cyberprzestrzeni.

Budowanie opartej na zaufaniu współpracy w zakresie nowych strategii, polityk i standardów cyberbezpieczeństwa będzie jednym z kluczowych celów debaty liderów CYBERSEC, która odbędzie się już 20 lutego w Brukseli. Polski think tank, Instytut Kościuszki, już po raz drugi zgromadzi w sercu Unii Europejskiej czołowych ekspertów z administracji UE i NATO, organizacji międzynarodowych i firm sektora prywatnego. W dyskusje na najwyższym szczeblu, dotyczące bieżących wyzwań cyberbezpieczeństwa włączy się pełnomocnik polskiego rządu ds. cyberbezpieczeństwa, wiceminister Karol Okoński oraz wiceminister obrony narodowej Tomasz Zdzikot.

Tegoroczna konferencja skupi się m.in. na potrzebie utrzymania bliskich stosunków transatlantyckich przy jednoczesnym budowaniu europejskiej autonomii w cyberprzestrzeni oraz wzmocnienia współpracy regionalnej w ramach Trójmorza. Prelegenci omówią najistotniejsze na unijnej agendzie kwestie polityki cyberbezpieczeństwa, w tym zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni dla kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, ram wielostronnej współpracy i budowania zdolności w zakresie cyberobrony i odstraszania. Tematem rozmów, w których udział weźmie między innymi prezes PZU Paweł Surówka będzie także rynek ubezpieczeń w erze wyzwań cyfrowego świata, a także ewolucja zagrożeń wynikających z rozwoju najnowszych technologii w tym sztucznej inteligencji i 5G oraz ich podwójnego zastosowania, czyli do celów cywilnych i militarnych.

Konieczność wzmacniania regionalnej integracji cyfrowej zostanie omówiona w kontekście Inicjatywy Cyfrowego Trójmorza (ang. The Digital 3 Seas Initiative), która jest odpowiedzią na potrzebę rozwoju filaru cyfrowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie narażonego na obecne cyberzagrożenia. – Inicjatywa Cyfrowego Trójmorza to projekt na miarę XXI wieku – podkreśla dr Joanna Świątkowska, Dyrektor Programowa CYBERSEC – Cyberbezpieczeństwo, a szczególnie podejście security by design musi stanowić fundament wszystkich działań i projektów infrastrukturalnych Trójmorza, we wszystkich jej filarach, a także w ramach realizacji projektu Cyfrowej Autostrady (ang. 3 Seas Digital Highway), który został wpisany przez Szczyt Państw Trójmorza w Bukareszcie na listę projektów priorytetowych.

- Przewidujemy, że rok 2019 będzie definiowany przez jeszcze bardziej złożone incydenty w cyberprzestrzeni, wymagające odpowiednich i odważnych decyzji politycznych - podkreśla Izabela Albrycht, przewodnicząca komitetu organizacyjnego Forum CYBERSEC oraz prezes Instytutu Kościuszki – Należy zmienić podejście do postępu technologicznego tak, aby jego niczym nieograniczone tempo nie wpłynęło negatywnie na całe społeczeństwa, demokrację i gospodarkę. Powinniśmy jeszcze lepiej przygotować się na te rosnące zagrożenia przyszłości budując wielostronną współpracę rządów, instytucji międzynarodowych i biznesu. - Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, jak brzmi tytuł panelu otwierającego tegoroczną edycję konferencji w Brukseli, która gościć będzie najważniejszych interesariuszy cyberprzestrzeni.

W CYBERSEC Brussels Leaders’ Foresight wezmą udział czołowi eksperci cyberbezpieczeństwa z sektora publicznego i prywatnego. Wśród nich nie zabraknie polskich decydentów. W obradach wezmą udział m.in. Tomasz Zdzikot - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej; Karol Okoński - Pełnomocnik Rządu RP ds. Cyberbezpieczeństwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji; Paweł Surówka - Prezes Zarządu PZU SA; Andrus Ansip – Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego; Toomas Hendrik Ilves – Prezydent Estonii w latach 2006-2016, Członek Transatlantic Commission on Election Integrity; Sir Julian King – Komisarz ds. Unii Bezpieczeństwa; Antonio Missiroli – Zastępca Sekretarza Generalnego NATO ds. Nowych Wyzwań Bezpieczeństwa; Ciaran Martin – Szef Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii; Despina Spanou – Dyrektor ds. Społeczeństwa Cyfrowego, Zaufania i Cyberbezpieczeństwa w DG CONNECT Komisji Europejskiej; John Frank – Wiceszef Relacji Rządowych dla Europy, Microsoft; Maria-Manuela Catrina – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Komunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Rumunii; Kyu Sung Lee – Wiceszef Samsung & Dyrektor ds. korporacyjnych dla Europy; Ludmila Georgieva – Manager ds. Polityk Publicznych i Relacji Rządowych, Google.

Forum w Brukseli będzie również okazją do istotnych ogłoszeń i premier. Instytut Kościuszki, wraz z Microsoft i PwC zaprezentuje najnowszy raport: Cybersecurity Call: Defining Threats, Applying Solutions. Zawiera on 8 studiów przypadków przygotowanych przez firmy i startupy sektora cyberbezpieczeństwa, pokazujących potencjał rynku EWŚ, a zwłaszcza rozwiązań pochodzących z Polski. Organizatorzy CYBERSEC przedstawią także Radę Programową Forum CYBERSEC 2019 – grono światowej klasy ekspertów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy zagwarantują najwyższą jakość programu jubileuszowej, piątej edycji Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC, odbywającej się pod szyldem „Securing the World’s Digital DNA”. CYBERSEC 2019 odbędzie się w Polsce w dniach 29-30 października.

Partnerami strategicznymi CYBERSEC Brussels Leaders’ Foresight są Samsung, PZU, Microsoft, Google. Patroni Instytucjonalni: NATO, ECSO, Ferma, Antall József Knowledge Centre, IRMO, the Lisbon Council.
---
Organizatorem Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC jest Instytut Kościuszki, niezależna pozarządowa organizacja typu think-tank o charakterze non-profit założona w 2000 r. Jej misją jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz NATO. Instytut specjalizuje się w tworzeniu strategicznych rekomendacji i kierunków rozwoju kluczowych polityk publicznych, stanowiących merytoryczne wsparcie dla polskich i europejskich decydentów politycznych. Więcej informacji: www.ik.org.pl; www.cybersecforum.eu.