Partnerzy CYBERSEC 2019

Region Gospodarz

Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Sejmik, Zarząd i Marszałek realizują zadania Samorządu Województwa. Siedzibą Urzędu jest miasto Katowice. Realizację niektórych zadań Urzędu, poza jego siedzibą, zapewniają międzywydziałowe zespoły zadaniowe zlokalizowane w Częstochowie i Bielsku - Białej. Strukturę wewnętrzną oraz zasady organizacji pracy określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Do zadań zasadniczych Urzędu należy stworzenie właściwych warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych oraz zapewnienie wszelkiej pomocy organom samorządu Województwa w należytym wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

Partnerzy strategiczni

Microsoft jest wiodącym dostawcą platformy technologicznej i usług zwiększających produktywność. W myśl strategii „Cloud First. Mobile First”, Microsoft tworzy rozwiązania wykorzystujące potencjał mobilności i chmury obliczeniowej, które pozwalają każdemu użytkownikowi i organizacji działać sprawniej i osiągać więcej. Microsoft Corporation powstał w 1975 roku w USA, a polski oddział firmy istnieje od 1992 r. W swoich filiach na całym świecie Microsoft zatrudnia blisko 110 tys. specjalistów z różnych dziedzin, w tym około 500 osób w Polsce.

 

Michał Rekowski – Manager Partnerstw Strategicznych

e-mail: michal.rekowski[at]ik.org.pl

telefon: +48 609 475 349