Dodatkowy format, który odbędzie się 30.10.2019 r.
w ramach CYBERSEC CEE w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.przy współpracy z European Cyber Security OrganisationWYZWANIE, Z KTÓRYM NALEŻY SIĘ ZMIERZYĆ:

Inkluzywność jest niezwykle ważnym ogniwem kwestii związanych z bezpieczeństwem. Zróżnicowanie w branży cyberbezpieczeństwa przekłada się na zwiększenie skuteczności zespołów i trwałości rozwiązań. Jest też warunkiem koniecznym zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, jak i wyzwań biznesowych. Odsetek kobiet w branży cyberbezpieczeństwa wynoszący ok. 11%, znajduje się na alarmująco niskim poziomie. Ogromna dysproporcja płci uniemożliwia optymalny rozwój tej dziedziny. Coraz więcej firm i organizacji dostrzega znaczenie posiadania inkluzywnych i zróżnicowanych zespołów w procesie radzenia sobie z aktualnymi zagrożeniami cyfrowymi. Wciąż jednak istnieje ograniczona liczba uniwersytetów oferujących ścieżkę kariery w branży cyberbezpieczeństwa lub motywujących większą liczbę kobiet do podejmowania pracy w zawodach inżynierskich.
Wiele jest jeszcze do zrobienia. Stąd też silne poparcie wśród kobiet i mężczyzn dla równościowych rozwiązań jest kluczowym elementem, który pozwoli zniwelować tę lukę oraz osiągnąć balans i większą skuteczność w działaniu w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

ODPOWIEDŹ CYBERSEC:

Dwa lata temu wspólnie z European Cyber Security Organisation zainaugurowaliśmy inicjatywę CYBERSEC WOMEN. W tym roku przedstawimy ją w odnowionym formacie CYBERSEC CEE, w centrum regionu, gdzie wybitne kobiety szczególnie zaznaczyły swoje doniosłe miejsce w historii. Maria Skłodowska-Curie powiedziała kiedyś: „Niczego w życiu nie należy się obawiać, należy tylko zrozumieć. Teraz nadszedł czas, by zrozumieć więcej i aby obawiać się mniej.” Obecne inicjatywy Komisji Europejskiej koncentrują się na zwiększaniu udziału kobiet w sektorze cyfrowym i technologicznym, rekomendując działania na rzecz stworzenia krajowych planów strategicznych. Komisja Europejska wspiera także projekt ECSO Women4Cyber, która powstała dzięki jednej z pomysłodawczyń i organizatorek CYBERSEC - Izabeli Albrycht.
Cyfryzacja stanowiąca nieodłączny element naszej rzeczywistości, począwszy od życia codziennego po gospodarkę, państwo i społeczeństwo, stawia wyzwania, na które musimy odpowiedzieć wspólnie. Dlatego tak ważne jest, aby proces ten przebiegał przy współmiernym udziale kobiet, których reprezentacja w sektorze cyberbezpieczeństwa znajduje się obecnie na alarmująco niskim poziomie wynoszącym 11 %. Owa dysproporcja uniemożliwia pełne wykorzystanie możliwości, jakie niesie ze sobą cyberprzestrzeń.

Ze wszystkich wymienionych powyżej powodów, ale także z podziwu dla wszystkich wspaniałych kobiet, które uczestniczyły w poprzednich edycjach CYBERSEC, takich jak Melissa Hathaway (Doradca ds. Cyberbezpieczeństwa w administracji George’a W. Busha i Baracka Obamy), Despina Spanou (Dyrektor departamentu DG CONNECT w Komisji Europejskiej), Mary-Jo de Leeuw (współzałożycielka i wiceprzewodnicząca Fundacji Women in Cyber Security) i wielu innych, organizatorzy CYBERSEC zdecydowali się wprowadzić nowy format dedykowany zagadnieniu deficytu kobiet w sektorze cyberbezpieczeństwa i ICT, a którego celem jest wsparcie wysiłków na rzecz zwiększenia udziału kobiet w cyfrowym ekosystemie.

PROGRAM:

Panel dyskusyjny
Shortage of women in the cybersecurity sphere

Podczas gdy udział kobiet we wszystkich zawodach IT na całym świecie wynosi zaledwie 26%, odsetek kobiet w przypadku cyberbezpieczeństwa jest jeszcze niższy – kształtuje się na poziomie 11%. Aby sprostać współczesnym cyber wyzwaniom potrzebni są eksperci pochodzący z różnorodnych środowisk. Mamy również obecnie do czynienia z globalnym deficytem wykwalifikowanych specjalistów, który jest niezwykle szkodliwy dla całego sektora ICT. Choć odnotowujemy znaczny wzrost liczby kobiet w dziedzinie cyber (który zgodnie z przewidywaniami ma osiągnąć poziom 20% do końca 2019 r.), to branża musi nadal dążyć do zwiększenia liczby kobiet w cyberbezpieczeństwie. Podczas tej części CYBERSEC WOMEN paneliści poruszą następujące zagadnienia:

 1. Niedobór kobiet w cyberbezpieczeństwie i ICT - analiza problemu
  Jak duży jest obecny niedostatek kobiet w wymienionych sferach? Jaki jest zakres nierówności i kiedy się zaczyna?

 2. Źródła nierównowagi w cyfrowym ekosystemie
  Jakie zjawiska i zachowania generują gender gap w sektorze ICT? Jaka jest rola rodzin, szkół, uniwersytetów, społeczeństw, sektora prywatnego i publicznego w zachęcaniu kobiet do stanowienia aktywnej i znaczącej części sektora cyfrowego i technologicznego?

 3. Różnorodność środowiska pracowników
  Różnorodność w zespole przekłada się na jego większą produktywność. Koniecznym jest zastanowienie się nad skutkami niedostatecznej reprezentacji kobiet w cyberbezpieczeństwie. Czy są one na równi z mężczyznami promowane na wyższe stanowiska? Czy doświadczają płacowej dyskryminacji, a także zjawiska „szklanego sufitu” i „lepkiej podłogi” – nierówności, która zaczyna się już na etapie rekrutacji, kiedy to mężczyźni, pomimo posiadania takich samych umiejętności, wiedzy i doświadczenia, zatrudniani są za wyższe pensje.

 4. Kobiety cyberprzestrzeni w Europie Środkowo-Wschodniej
  Jaka jest różnica w udziale kobiet w branży cyberbezpieczeństwa pomiędzy Europą Zachodnią a Środkową i Wschodnią? Jakie organizacje i inicjatywy wspierają udział kobiet w sektorze ICT w Europie? Jaki jest balans ekosystemu cyberbezpieczeństwa w ESW w skali światowej?

Warsztaty
Secure the world’s digital DNA by empowering women

Celem warsztatów Secure the world’s digital DNA by empowering women jest praktyczne podejście do zagadnienia otwartości branży cyberbezpieczeństwa na kobiety. Nasza inicjatywa to długotrwałe zobowiązanie społeczne do podejmowania aktywnych działań na rzecz różnorodności w cyberbezpieczeństwie. To platforma wymiany poglądów i doświadczeń, służąca promowaniu kobiet w branżach technologicznych oraz próba pokazania sektorowi publicznemu oraz prywatnemu, że ich udział w niwelowaniu dysproporcji jest również niezwykle ważny, także z praktycznego punktu widzenia, ponieważ firmy odznaczające się wysoką liczbą kobiet w zarządach i zespołach uzyskują lepsze wyniki.

Podczas warsztatów CYBERSEC WOMEN publiczność spróbuje odnaleźć efektywne rozwiązania problemu. Wspólnie zastanowimy się co można jeszcze zrobić, aby zwiększyć udział kobiet w branży cyberbezpieczeństwa i sektorze ICT, a także jak przekonać publiczne i prywatne firmy do kooperacji w celu zbalansowania cyfrowego ekosystemu. Wyniki warsztatów zostaną opublikowane w rekomendacjach.

Liczba miejsc ograniczona. Aby wziąć udział w warsztatach należy zgłosić się pod następującym adresem mailowym: wioletta.brzecka[at]ik.org.pl z dopiskiem „CYBERSEC WOMEN” w tytule maila.

Prezentacje
Success stories and role models – who can we look up to?

W tej części formatu CYBERSEC WOMEN widownia będzie miała okazję poznać historie wyjątkowych kobiet cyberświata. W serii krótkich prezentacji prelegentki podzielą się z publicznością swoimi doświadczeniami, opowiedzą kiedy odkryły zainteresowanie cyberbezpieczeństwem i nowoczesnymi technologiami, jakie wyzwania musiały pokonać i ile pracy musiały włożyć w osiągnięcie sukcesu oraz zdradzą jakie wydarzenia były dla nich kluczowe w rozwoju ich karier. Prezentacje pokażą przykłady możliwości rozwoju w cyber sferze oraz pomogą odkryć i zachęcić do realizacji potencjału kobiet w sektorze ICT. Dzielenie się doświadczeniem ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia przejrzystości i wsparcia wysiłków mających na celu podniesienie udziału kobiet w cyber systemie.PARTNERZY CYBERSEC WOMEN

Region Gospodarz

 • logo-slaskie-kolorowe-rgb logo

Miasto Gospodarz

 • katowice_logo_poziom_kolor_pasek

Patronat honorowy

 • A MC
 • uniwersytet-slaski_logo_poziome_rgb

Patronat instytucjonalny

 • logo czarne