CYBERSEC WOMEN – przy współpracy z ECSO

WYZWANIE, Z KTÓRYM NALEŻY SIĘ ZMIERZYĆ:

Inkluzywność jest niezwykle ważnym ogniwem kwestii związanych z bezpieczeństwem. Zróżnicowanie w branży cyberbezpieczeństwa przekłada się na zwiększenie skuteczności zespołów i trwałości rozwiązań. Jest też warunkiem koniecznym zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego, jak i wyzwań biznesowych. Odsetek kobiet w branży cyberbezpieczeństwa wynoszący ok. 11%, znajduje się na alarmująco niskim poziomie. Ogromna dysproporcja płci uniemożliwia optymalny rozwój tej dziedziny. Coraz więcej firm i organizacji dostrzega znaczenie posiadania inkluzywnych i zróżnicowanych zespołów w procesie radzenia sobie z aktualnymi zagrożeniami cyfrowymi. Wciąż jednak istnieje ograniczona liczba uniwersytetów oferujących ścieżkę kariery w branży cyberbezpieczeństwa lub motywujących większą liczbę kobiet do podejmowania pracy w zawodach inżynierskich.
Wiele jest jeszcze do zrobienia. Stąd też silne poparcie wśród kobiet i mężczyzn dla równościowych rozwiązań jest kluczowym elementem, który pozwoli zniwelować tę lukę oraz osiągnąć balans i większą skuteczność w działaniu w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

ODPOWIEDŹ CYBERSEC:

Dwa lata temu wspólnie z European Cyber Security Organisation zainaugurowaliśmy inicjatywę CYBERSEC WOMEN. W tym roku przedstawimy ją w odnowionym formacie CYBERSEC CEE, w centrum regionu, gdzie wybitne kobiety szczególnie zaznaczyły swoje doniosłe miejsce w historii. Maria Skłodowska-Curie powiedziała kiedyś: „Niczego w życiu nie należy się obawiać, należy tylko zrozumieć. Teraz nadszedł czas, by zrozumieć więcej i aby obawiać się mniej.” Obecne inicjatywy Komisji Europejskiej koncentrują się na zwiększaniu udziału kobiet w sektorze cyfrowym i technologicznym, rekomendując działania na rzecz stworzenia krajowych planów strategicznych. Komisja Europejska wspiera także projekt ECSO Women 4Cyber, która powstała dzięki jednej z pomysłodawczyń i organizatorek CYBERSEC - Izabeli Albrycht.