WYZWANIE, Z KTÓRYM NALEŻY SIĘ ZMIERZYĆ:

Obecnie 55% światowej populacji mieszka na obszarach miejskich. Prognozy Organizacji Narodów Zjednoczonych pokazują, że do 2050 r. odsetek ten wzrośnie do 68%. Miasta i społeczności miejskie stoją na czele rewolucji cyfrowej i bardzo często służą jako poligon doświadczalny dla nowych technologii i rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa, które pomagają stawić czoła kluczowym wyzwaniom w mieście – od transportu i zasilania do zaangażowania obywatelskiego. Regiony i miasta posiadają zasoby, umożliwiające im stanie się wiodącymi ośrodkami kompetencji i innowacyjności na rzecz cyberbezpieczeństwa. Lokalne ekosystemy pozwalają na realną i efektywną współpracę w gronie trzech kluczowych grup interesariuszy: sektora publicznego (zarówno z poziomu regionalnego i krajowego), ośrodków uniwersyteckich, a także sektora prywatnego, w tym dużych międzynarodowych firm, lokalnych MŚP i start-upów. Inną cechą wspomnianych ekosystemów jest wsparcie ze strony społeczności venture capital. Fundament ten umożliwia rozwój innowacyjnego sektora produktów i usług, który z kolei pomaga w realnym zabezpieczaniu cyfrowego DNA świata. Huby cyberbezpieczeństwa istnieją już w niektórych regionach i miastach. Pozostali muszą być zachęcani i inspirowani, by podążać za trendem.

ODPOWIEDŹ CYBERSEC:

W ramach formatu CYBERSEC REGIONS & CITIES zaproszeni zostaną przedstawiciele wybranych ośrodków innowacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w celu nawiązania współpracy oraz wymiany najlepszych praktyk z regionami i miastami EŚW, które nie nadążają w budowaniu Hubów Innowacji Cyfrowej na rzecz cyberbezpieczeństwa. Żeby odpowiednio zabezpieczyć cyfrowe DNA świata na nadchodzące lata musimy sprawić, aby transformacja cyfrowa miast od samego początku skupiała się na człowieku i bezpieczeństwie. Dlatego decydenci na szczeblu regionalnym muszą ściśle współpracować z liderami z branży, aby budować inteligentne oraz bezpieczne miasta i regiony stanowiące fundamentalną tkankę tworzącą nasz świat. Formuła CYBERSEC CEE dedykowana regionom i miastom będzie stanowić odpowiednią platformę umożliwiającą zbliżenie sektora biznesowego, środowiska akademickiego oraz władz lokalnych i regionalnych, które pomogą w zagwarantowaniu znaczenia tych ośrodków dla dalszego rozwoju ludzi i technologii.

Region Gospodarz

  • logo-slaskie-kolorowe-rgb logo

Miasto Gospodarz

  • katowice_logo_poziom_kolor_pasek

Patroni honorowi

  • A MC
  • B MSZ
  • I MI PL upload
  • M rcb pl upload