CYBERSEC for YOUTH – Edukacja dla cyberbezpieczeństwa

WYZWANIE, Z KTÓRYM NALEŻY SIĘ ZMIERZYĆ:

Młodzi ludzie są szczególnie narażeni na ekspansję zagrożeń płynących z sieci, dlatego konieczne stało się skuteczniejsze uświadamianie im, jakich form cyberataków mogą się spodziewać w cyberprzestrzeni, a także wykształcenie wśród nich umiejętności reagowania i bezpiecznego korzystania z zasobów oraz funkcjonalności Internetu. Wciąż ponad 2/3 ataków hackerskich i wycieków danych spowodowanych jest bowiem błędem ludzkim. Ponadto niezwykle szybki rozwój sektora ICT oraz konieczność budowy systemu cyberbezpieczeństwa spowodowały wykładniczo rosnące zapotrzebowanie na specjalistów i pracowników w obszarach nauk, technologii, inżynierii i matematyki (Science, Technology, Engineering, Mathematics; STEM). Przyszłość cyfrowego świata i zabezpieczenie jego DNA wymaga nieustannego kształcenia nowych pokoleń i rozwijania wśród nich kompetencji informatycznych.

ODPOWIEDŹ CYBERSEC:

CYBERSEC for YOUTH to warsztaty edukacyjne przeznaczone dla osób w wieku 13-19 lat, których celem jest podwyższenie poziomu bezpieczeństwa młodzieży w Internecie w zakresie prywatności danych oraz ochrony systemów i urządzeń IT. Jednocześnie zadaniem pośrednim projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa sieci, w której młodzi użytkownicy się poruszają i z której będą korzystać w przyszłości, również zawodowo. CYBERSEC for YOUTH ma także inspirować młodych Polaków do kształcenia się i wyboru ścieżki edukacyjnej z zakresu STEM, rozwijania zainteresowań naukowych związanych z tematyką ICT oraz pokazać pełne sukcesów kariery zawodowe w branżach technologii informacyjno-komunikacyjnych i cyberbezpieczeństwa.