Dodatkowy format, który odbędzie się
28.10.2019 r. w ramach CYBERSEC CEE w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach
CYBERSEC for SENIORS – Przeciw cyfrowemu wykluczeniu

WYZWANIE, Z KTÓRYM NALEŻY SIĘ ZMIERZYĆ:

Choć obecność osób starszych w sieci z roku na rok jest coraz większa, to liczba seniorów korzystających z nowoczesnych technologii komunikacyjnych wciąż jest w Polsce bardzo niska. Stanowią oni jedną z grup wiekowych najbardziej narażonych zarówno na wykluczenie cyfrowe, które skutkuje licznymi utrudnieniami w życiu społecznym, jak i na ataki ze strony cyberprzestępców, często wynikające z braku świadomości i wiedzy o tym jak efektywnie się chronić. Potrzeby starszych grup wiekowych nadal nie są brane pod uwagę w cyberprzestrzeni.

ODPOWIEDŹ CYBERSEC:

CYBERSEC for SENIORS to warsztaty dla osób powyżej 55. roku życia, których celem jest przełamanie oporu wśród seniorów przed korzystaniem z zasobów Internetu i nowoczesnych technologii, z jednoczesnym wykształcaniem bezpiecznych nawyków poruszania się w zinformatyzowanym świecie. Dzięki inicjatywie mamy nadzieję podnieść świadomość osób starszych w zakresie bezpieczeństwa oraz cyberzagrożeń, która pomoże im uchronić się przed oszustwami w sieci, a także zapewni niezbędną wiedzę na temat jakości i dostępności do e-usług publicznych. CYBERSEC for SENIORS wspiera aktywizację starszych grup wiekowych w wirtualnym świecie poprzez przełamanie ich dystansu, nieufności oraz ostrożności wobec korzystania z możliwości nowych technologii przy jednoczesnym wykształceniu bezpiecznych nawyków oraz wysokiej świadomości zagrożeń.

W razie pytań lub w celu rejestracji prosimy o kontakt pod następującym adresem mailowym: wioletta.brzecka[at]ik.org.pl


Region Gospodarz

  • logo-slaskie-kolorowe-rgb logo

Miasto Gospodarz

  • katowice_logo_poziom_kolor_pasek

Patronat honorowy

  • A MC

Patronat instytucjonalny

  • akademia fact checkingu
  • Demagog