WYZWANIE, Z KTÓRYM NALEŻY SIĘ ZMIERZYĆ:

Nagły rozkwit transgranicznego cyfrowego świata był niesamowitym bodźcem ekonomicznym, politycznym i społecznym dla krajów i obywateli na całym świecie. Technologie cyfrowe zapewniają obecnie miliardom ludzi dostęp do podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, bankowość czy administracja rządowa, przyczyniając się tym samym do podniesienia poziomu rozwoju krajów, w których są one wykorzystywane. Pojawiające się nowe technologie takie jak sztuczna inteligencja (AI) czy Internet rzeczy (IoT) zwiększają potencjał transformacji cyfrowej. Narzędzia cyfrowe z uwagi na swój międzysektorowy charakter mogą przeobrazić gospodarkę i społeczeństwo dużo głębiej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, co czyni je szczególnie przydatnymi w realizacji celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.Dlatego cyberprzestrzeń stanowi niezbędną platformę umożliwiającą rozprzestrzenianie się innowacji, wspieranie wzrostu gospodarczego i wzmocnienie pozycji obywateli. Nie należy jednak zapominać o rosnącej liczbie i różnorodności wyzwań związanych z rozwojem cyberprzestrzeni. Niszczycielski globalny wpływ cyberataków takich jak NotPetya uzasadnia silniejszą współpracę międzynarodową w budowaniu cyberodporności.

ODPOWIEDŹ CYBERSEC:

Wspieranie debaty dotyczącej wzmocnienia zdolności cybernetycznych w krajach rozwijających się jest we wspólnym interesie. Na pierwszej sesji roboczej CYBERSEC na rzecz Rozwoju będziemy szeroko omawiać możliwości wspierania budowy potencjału poprzez dzielenie się najlepszymi praktykami oraz przepływ wiedzy praktycznej pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi. Sesja zgromadzi przedstawicieli administracji rządowej, organów ścigania, ekspertów cyberbezpieczeństwa oraz biznesu, którzy podzielą się i wymienią praktykami oraz doświadczeniami w obszarze transformacji cyfrowej i budowania potencjału cybernetycznego. Celem CYBERSEC na rzecz Rozwoju jest promowanie i wspieranie wysiłków podejmowanych na całym świecie w celu wzmocnienia potencjału cyberbezpieczeństwa krajów poprzez stworzenie platformy ułatwiającej im wymianę pomysłów, uczenie się na podstawie wzajemnych doświadczeń oraz odkrywanie nowych narzędzi i rozwiązań technicznych oraz regulacyjnych opracowywanych przez sektor publiczny i prywatny.

Region Gospodarz

  • logo-slaskie-kolorowe-rgb logo

Miasto Gospodarz

  • katowice_logo_poziom_kolor_pasek