Partnerzy CYBERSEC Forum / EXPO 2022

Region Gospodarz

Województwo Śląskie

Województwo Śląskie

Województwo śląskie to region, który przyciąga silną tradycją pracy, dobrym klimatem biznesowym, krajobrazem naturalnym, wydarzeniami kulturalnymi i pozytywną energią mieszkańców. To region o zróżnicowanej strukturze gospodarczej, który z powodzeniem rozwija się poprzez innowacyjność i kreatywność przedsiębiorstw. Region mierzy się z wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi związanymi z restrukturyzacją tradycyjnych sektorów. Na fundamentach przemian gospodarczych rozwinęły się nowe firmy w takich sektorach, jak między innymi: motoryzacja, ICT, budowa maszyn i urządzeń, przetwórstwo spożywcze, chemia, nowoczesne materiały. Patrząc z optymizmem w przyszłość, nie można jednak zapomnieć o tym, że skutki niekorzystnej sytuacji demograficznej oraz proces transformacji energetycznej stanowią spore wyzwanie dla województwa na najbliższe lata.

Przedsiębiorcy z województwa śląskiego mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia oferowanych im przez jednostki badawczo-rozwojowe, parki i klastry technologiczne oraz instytucje otoczenia biznesu. Władze regionu aktywnie włączają się do tych działań reagując na potrzeby związane z rozwojem przedsiębiorczości. Poprzez projekt “Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” województwa zachęca przedsiębiorców do podejmowania i rozszerzania działalności eksportowej. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP; Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu; Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu).

Miasto Gospodarz

MIASTO KATOWICE

MIASTO KATOWICE

Platinium Partners

Google

Google

safety.google

Google’s mission is to organize the world’s information and make it universally accessible and useful. It was founded on the belief that everything Google does should always respect the user. As the Internet evolves, this means continuously advancing security technologies and privacy tools to help keep users and families safe online.

Find out more:

 

Gold Partners

PKN ORLEN

PKN ORLEN

According to the CEE TOP 500 report published by Coface, the ORLEN Group is one of the largest corporations in Central and Eastern Europe in terms of revenue.
In line with its Strategy 2030, the ORLEN Group’s key objectives are to be a regional leader in energy transition, develop new renewable power generation capacities, and pursue decarbonisation, while preserving operational efficiency and financial strength in its traditional business segments.
The ORLEN Group is consistently diversifying its business towards a multi-utility company. The acquisition of the Energa Group, one of the largest electricity producers and suppliers in Poland, and continued work on other acquisition targets (Grupa LOTOS, PGNiG), are part of this process.
The ORLEN Group’s core business comprises production and distribution of electricity, crude oil refining, production of fuels, petrochemicals and chemicals, and retail and wholesale of its products. The ORLEN Group is engaged in hydrocarbon exploration, appraisal and production. It is also one of the largest electricity distributors in Poland. The Group operates a network of over 2,800 service stations.

GZM

GZM

41 miast i gmin o łącznej powierzchni 2,5 tys. km kw., w których mieszka 2,3 mln mieszkańców, działa 240 tys. firm i przedsiębiorstw, wytwarzających ok. 8 proc. PKB naszego kraju. To Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – pierwsza metropolia w Polsce. Realizację ustawowych zadań rozpoczęła 1 stycznia 2018 roku.

ASSECO

ASSECOAsseco is the leader of digitization in Poland* and the largest IT company in Central and Eastern Europe. Together with experts from ComCERT, a subsidiary of the Asseco Group, it designs, develops and implements cyber security applications. In addition, it provides and maintains hardware solutions and implements third-party software. It also provides consulting services in the area of broadly understood IT security.Asseco Group is present in 60 countries around the world and employs 29,000 people. It develops both organically and through acquisitions - it has carried out over 110 of them since 2004. Asseco's companies are listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE), NASDAQ and Tel Aviv Stock Exchange.

*according to Computerworld TOP200 reportComCERT

ComCERT

ComCERT SA is a Polish consulting company founded by Tomasz Chlebowski and Mirosław Maj in 2011. It is the first independent company specializing in CERT (Computer Emergency Response Team) services for enterprises and institutions in Poland.
comCERT provides cybersecurity services to clients from various sectors, including financial sector (majority of Polish banks), telecommunication sector (majority of the largest telecommunication operators), state enterprises, European Union institutions and agencies (ENISA, FRONTEX, European Commission) as well as to governments of non-European countries. In the Republic of Togo, we have completed our largest cybersecurity architecture contract to date, the ‘Cyber Defense Africa’ that consisted of the national CERT and SOC performing commercial services in the Togolese market.

For many years, ComCERT has been training national cybersecurity teams of major entities in Poland.
We actively participate in the education of cybersecurity personnel. Our employees give lectures at many Polish universities, including: Warsaw School of Economics, Warsaw School of Banking, Military University of Technology.
In 2019, we joined the Asseco Group which further expanded our offerings to include commercial ITSec products from other vendors.
In 2021, we obtained co-funding under the CyberSecIdent IV programme of the National Centre for Research and Development (NCBiR) – as a consortium leader – to implement the "APT Detector" project.
We actively collaborate with the Secure Cyberspace Foundation.

ComCERT provides a complete range of cybersecurity products and services that includes:

  • prevention (protection of IT systems against threats) – based on integration of cybersecurity systems and consultancy on secure architecture  • response (identification/detection and combating/mitigation) to threats and incidents – based on products and support services for cybersecurity teams
Silver Partners

PGNiG

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową obecną w indeksie największych polskich firm (WIG 20), zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, a także, poprzez swoje oddziały i kluczowe spółki – importem, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. PGNiG SA posiada udziały w blisko 30 spółkach, w tym w podmiotach świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo-serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych. Spółka od ponad 20 lat prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą w Pakistanie. Posiada też koncesję w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Do grupy PGNiG należy PGNiG Upstream Norway, która od ponad 10 lat prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie. Z kolei spółka PGNiG Supply & Trading GmbH z siedzibą w Monachium zajmuje się handlem gazem w Europie Zachodniej. Prowadzi także biuro handlu LNG w Londynie. W 2020 roku PGNiG rozpoczęło programy badawcze mające na celu rozwój paliw alternatywnych i docelowo włączenie ich do oferty sprzedażowej. Grupa PGNiG chce zaangażować się w wykorzystanie biometanu oraz magazynowanie i dystrybucję wodoru, a także poszerzać kompetencje w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.  

CISCO

CISCO

Cisco to światowy lider w dziedzinie technologii tworzących Internet. Jesteśmy także największą na świecie firmą zajmująca się cyberbezpieczeństwem przedsiębiorstw i instytucji. Oferujemy pełną gamę wiodących w branży rozwiązań bezpieczeństwa, zintegrowanych w ramach platformy Cisco SecureX, która obejmując takie obszary jak Threat Detection and Response, SASE, Zero Trust czy Application Security, zapewnia pełną widoczność zagrożeń oraz maksymalizuje wydajność i upraszcza zarządzanie infrastrukturą bezpieczeństwa, od użytkownika, przez urządzenia końcowe i sieć, aż po chmurę i aplikacje. 

Wszystkie rozwiązania bezpieczeństwa Cisco są na bieżąco zasilane najbardziej aktualną wiedzą na temat najnowszych zagrożeń, pochodzącą od specjalnej jednostki badawczej Cisco Talos. To jedna z największych na świecie komercyjnych organizacji analizujących cyberzagrożenia, składająca się ze światowej klasy badaczy, analityków i inżynierów. Zespoły te są wspierane przez telemetrię i zaawansowane systemy w celu tworzenia dokładnych, szybkich i praktycznych informacji o zagrożeniach i dzielenia się nimi z klientami w ramach produktów i usług Cisco. Cisco Talos chroni klientów Cisco przed znanymi i wciąż nowymi zagrożeniami, odkrywa nowe luki w powszechnym oprogramowaniu i blokuje zagrożenia, zanim wyrządzą szkodę. 

 Cisco ma niezrównaną na rynku pozycję, aby w kompleksowy sposób chronić bezpieczeństwo naszych klientów: 


  • 80% ruchu w Internecie w jakimś momencie przepływa przez urządzenia Cisco – widzimy więc najwięcej zagrożeń 

  • Zaufało nam 300 tys. klientów na całym świecie, w tym 100% firm z listy Fortune 100. 

  • Chronimy ponad 800 tys. sieci, prawie 90 mln urządzeń i prawie 70 mln kont e-mail.   • Blokujemy ponad 1,4 mln nowych próbek złośliwego oprogramowania dziennie  

  • Wykrywamy ponad 200 nowych podatności w powszechnie wykorzystywanym oprogramowaniu rocznie. 


 

Microsoft

Microsoft

Microsoft enables digital transformation for the era of an intelligent cloud and an intelligent edge. Its mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more.

PZU

PZU

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) to największa instytucja finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa w pięciu krajach: w Polsce, Estonii, na Litwie, Łotwie i Ukrainie, a jej skonsolidowane aktywa wynoszą blisko 400 mld zł. Na czele Grupy stoi PZU SA, którego tradycje sięgają roku 1803, kiedy na ziemiach polskich powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe.  
Tylko w Polsce Grupa PZU ma ok. 22 mln klientów. Jest liderem rynku ubezpieczeniowego oraz znajduje się w ścisłej czołówce na rynkach usług bankowych, inwestycyjnych, opieki zdrowotnej. Marka PZU należy też do najlepiej rozpoznawalnych, znanych praktycznie każdemu Polakowi. 
Od 2010 roku PZU SA jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i od momentu debiutu znajduje się w indeksie WIG20. Od roku 2019 wchodzi także w skład indeksu zrównoważonego rozwoju WIG-ESG. 

Poczta Polska

Poczta Polska

Poczta Polska to firma o ponad 460-letniej tradycji, największy operator na rodzimym rynku, zatrudniający ponad 80 tys. pracowników i dysponujący siecią 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych. Polski lider usług komunikacyjnych, oraz narodowy operator pocztowy, z którego usług korzysta ponad 90% Polaków. Spółka stale wzmacnia najbardziej perspektywiczne obszary – paczek, logistyki, finansów, usług międzynarodowych i na rzecz administracji publicznej. 

NASK

NASK

NASK jest Państwowym Instytutem Badawczym nadzorowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. 

Kluczowym polem aktywności NASK są działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa internetu. Reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci zajmuje się Centrum Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury, w którym działa zespół CERT Polska. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wyznaczyła NASK PIB rolę jednego z trzech CSIRT poziomu krajowego (CSIRT MON, CSIRT ABW, CSIRT NASK).
 

NASK prowadzi działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów sieciowych. Istotne miejsce zajmują badania dotyczące biometrycznych metod weryfikacji tożsamości w bezpieczeństwie usług. Jako operator telekomunikacyjny NASK oferuje innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne dla klientów finansowych, biznesowych, administracji i nauki. NASK prowadzi także Rejestr Domeny .pl, utrzymując ponad 2,5 mln domen na rzecz ponad 1 mln abonentów. Jest również członkiem CENTR - zrzeszenia rejestrów domen krajowych w Europie. Ściśle współpracuje z organizacją koordynującą funkcjonowanie światowego Internetu ICANN.
 

Ważną rolę pełni działalność edukacyjna i popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego. W Akademii NASK prowadzone są unikatowe szkolenia dla uczniów, nauczycieli, firm i instytucji ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ICT oraz bezpieczeństwa w sieci. Od lat realizowany jest program Komisji Europejskiej Safer Internet, promujący bezpieczne korzystanie z nowych technologii i internetu wśród dzieci i młodzieży. Badaniem społecznych aspektów Internetu i nowych technologii zajmuje się Zespół Badań Rynku i Opinii ThinkStat.
 

NASK jest operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), odpowiedzialnym za jej uruchomienie i utrzymanie. OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej, dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu, zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu, zapewnia system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne, w procesie kształcenia umiejętności cyfrowych. W ramach OSE działa projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa - program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Kursy e-learningowe z m.in. cyberbezpieczeństwa, ICT i sztucznej inteligencji uczniom i nauczycielom oferuje OSE IT-Szkoła. W ramach instytutu funkcjonuje Zespół Dyżurnet.pl, który przyjmuje zgłoszenia, dotyczące nielegalnych treści w internecie, przede wszystkim związanych z materiałami przedstawiającymi seksualne wykorzystywanie dzieci. PGE

PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna is the largest energy enterprise in Poland, supplier of electricity and heat to more than 5 million customers and leader of change in the Polish energy industry. In its new strategy, the PGE Group presented a plan of transformation and a path to decarbonization of production and also announced the goal of climate neutrality by 2050. The investment plan of the PGE Group includes, inter alia, the construction of the largest Polish wind farms on the Baltic Sea. Two PGE offshore wind farms with a total capacity of 2.5 GW will be constructed by 2030, with at least 1 GW more after 2030. By 2030, the PGE Group will also build 3 GW of new photovoltaic capacities and will expand the portfolio of onshore wind farms by at least 1 GW. These activities will be accompanied by building flexible gas capacities and an energy storage programme complementary to RES. By 2030, the PGE Group will build at least 800 MW of energy storages, thus increasing the possibilities of connecting renewable energy sources and improving the reliability of energy supply. 
Tauron

Tauron

TAURON Polska Energia SA is the capital group’s holding company that runs its operations in such lines of business as generation, distribution and supply of electricity and heat. TAURON Group is operating on 18 percent of Poland’s territory and is one of the largest business entities in Poland, including being Poland’s largest electricity distributor as well as Poland's second largest electricity supplier and generator. The shares of TAURON Polska Energia SA have been listed on the Warsaw Stock Exchange since 2010 and they are included, among others, in the WIG20 and WIG30 indices. The company is included in the socially responsible companies' index - Respect Index.

Partnerzy Merytoryczni

Patroni honorowi

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej

KIGEIT

KIGEIT

Marszałek Województwa Śląskiego

Marszałek Województwa Śląskiego

PARP

PARP

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE

Partnerzy instytucjonalni

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

European Cybersecurity Competence Network and Centre

European Cybersecurity Competence Network and Centre

The British Embassy in Poland

The British Embassy in Poland

Ambasada Królestwa Danii

Ambasada Królestwa Danii

ACPC

ACPC

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Ambasada Estonii

Ambasada Estonii

Cyber Women Community

Cyber Women Community

ECSO

ECSO

ICANN

ICANN

Hub4Industry

Hub4Industry

Polska Chmura

Polska Chmura

BIM Klaster

BIM Klaster

Institute of New Europe

Institute of New Europe

Women in Tech Summit

Women in Tech Summit

Antall József Knowledge Centre

Antall József Knowledge Centre

Instytut Audytorów Wewnętrznych - IIA Polska

Instytut Audytorów Wewnętrznych - IIA Polska

IAB Polska

IAB Polska

Startup Hub Poland

Startup Hub Poland

Mazovia Cluster ICT

Mazovia Cluster ICT

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Women4Cyber

Women4Cyber

Cybersecurity Advisors Network (CyAN)

Cybersecurity Advisors Network (CyAN)

Centre for Secure Information Technology Austria (A-SIT)

Centre for Secure Information Technology Austria (A-SIT)

Embassy of Israel in Poland

Embassy of Israel in Poland

Patroni medialni

naszemedia.info

naszemedia.info

Dziennik Gazeta Prawna

Dziennik Gazeta Prawna

CyberDefence24

CyberDefence24

Forsal

Forsal

Euractiv

Euractiv

PAP

PAP

Dziennik Zachodni

Dziennik Zachodni

nam!

nam!

NEWSERIA

NEWSERIA

NP

NP

wnp.pl

wnp.pl