Kim jesteśmy 

Forum CYBERSEC jest kluczowym wydarzeniem poświęconym cyberbezpieczeństwu w Europie i jednym takim na świecie. 

Zapewniamy platformę

Od 2015 roku, CYBERSEC stał się miejscem ogólnoświatowej wielostronnej, międzysektorowej,inkluzywnej debaty łączącej decydentów, przedstawicieli władz i ekspertów z różnych środowisk w celu omówienia najbardziej kluczowych wyzwań w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Dostarczamy rekomendacje

CYBERSEC nie kończy się po ostatnim ukłonie  po każdej edycji publikujemy zestaw konkretnych rekomendacji dla rządów, instytucji, firm i osób prywatnych, zaproponowanych przez naszych znamienitych gości. 

Budujemy cyberbezpieczeństwo

CYBERSEC to nasza wizja sojuszu państw, które podzielają poglądy na temat radzenia sobie z obecnymi i przyszłymi wyzwaniami, cyberzagrożeniami i możliwościami, jakie niesie ze sobą technologia w celu stworzenia bezpieczniejszego cyfrowego świata. 

Ciągły rozwój i doskonalenie 

+14kZarejestrowanych uczestników
10latDoświadczenia w cyberbezpieczeństwie
5Ścieżek Tematycznych
+93tysWzmianek na Twitterze

CYBERSEC Forum History

2023

Partnerships for Cyber Resilience. Rok 2022, naznaczony brutalną i bezprecedensową agresją na Ukrainę, pokazał nam siłę jedności i potrzebę stałego zwiększania odporności.Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, integracja ukraińskiego sektora cyber z rynkami europejskimi i globalnymi, wspieranie inkluzywności i eliminowanie barier w cyberbezpieczeństwie, inwestowanie w cyfryzację, przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z dezinformacją, zapewnienie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw – to tylko niektóre z najbardziej uporczywych i wymagających wyzwań, przed którymi stoimy. Znalezienie rozwiązań będzie kształtować następne miesiące, lata, dekady. Patrząc w przyszłość, wyciągamy cenne wnioski z przeszłości. Dlatego naszym działaniom w roku 2023 przyświecać będzie hasło PARTNERSHIPS FOR CYBER RESILIENCE. Robimy kolejny krok w naszej misji wspierania wielostronnej, międzynarodowej i wielosektorowej współpracy, zbliżania globalnej społeczności cyber, przekuwania słów w czyny.

2022

United in Cyberpower
Dzięki temu wyjątkowemu wydarzeniu – połączeniu wysokiej jakości debat z EXPO poświęconym branży cybersecurity – podkreśliliśmy, że nasz potencjał i siła w cyberprzestrzeni zależą od budowania krajowych zdolności i ich wzmacniania ich poprzez wspólne działania i wzajemne wsparcie.

2021

Towards Values-Based Digital World
W tym roku CYBERSEC stanowił platformę do ogólnoeuropejskiej debaty na temat najważniejszych wyzwań i możliwości cyfrowych, przed którymi stoją miasta i regiony: od ścieżki o europejskich przestrzeniach cyfrowych po tematy związane z Inicjatywą Trojmorza.

2020

Together Against Adversarial Internet
Edycja CYBEREC z 2020 r., której tematem przewodnim było hasło „Together Against Adversarial Internet”, stanowiła przestrzeń do dyskusji na temat sposobów budowania cyberbezpieczeństwa w nowej rzeczywistości cyfrowej. Wierzymy, że rok 2020 to czas, w którym cyberbezpieczeństwo znajdzie się na szczycie politycznych i strategicznych agend wielu organizacji i krajów.

2019

Securing the World’s Digital DNA
Zorganizowane po raz pierwszy w pięknym mieście Katowice, Forum CYBERSEC 2019 poszło w ślady poprzednich znakomitych edycji, przedstawiając program, który ponownie odzwierciedlał najnowsze wyzwania ery cyfrowej, koncentrując się przede wszystkim na znalezieniu sposobów zabezpieczenia i wykorzystania mocy światowego cyfrowego DNA.

2018

The Quest For Cyber Trust
Bez zaufania nie da się niczego zbudować. W przypadku cyberbezpieczeństwa zaufanie jest kluczową wartością, która stanowi podstawę współpracy w celu zbudowania dobrze prosperującego cyfrowego ekosystemu i zwiększenia wspólnego zrozumienia jego zasad. Ale jak sprawić, aby tak się stało? CYBERSEC 2018 skupił się na udzieleniu odpowiedzi na to właśnie pytanie. Odczucia naszych prelegentów i uczestników zostało najlepiej wyrażone podczas drugiego dnia konferencji: zaufanie jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieją niezbędne narzędzia i wola szybkiego działania bez wahania.

2017

Radzenie sobie z cyberzagrożeniami było nadrzędnym celem trzeciej edycji CYBERSEC FORUM. Jesteśmy przekonani, że technologia powinna istnieć, aby rozwijać ludzkość, a nie zagrażać jej przyszłości. Dlatego uznaliśmy, że konieczne jest wykorzystanie naszej platformy do zwiększenia świadomości na temat kwestii, która stała się jednocześnie głównym problemem politycznym oraz priorytetem dla bezpieczeństwa narodowego. W tym celu w ramach 4 ścieżek tematycznych i 80 dyskusji panelowych uczestnicy konferencji zaangażowali się w strategiczny dialog na temat tego, jak radzić sobie z zakłóceniami cybernetycznymi w sposób holistyczny. Podobnie jak w poprzednich edycjach, naszym celem było opracowanie solidnych i praktycznych zaleceń dotyczących utrzymania i wzmocnienia naszego bezpieczeństwa w cyberświecie. 

2016

Druga edycja CYBERSEC FORUM rzuciła światło na strategiczne aspekty cyberbezpieczeństwa. W ramach 4 różnych strumieni tematycznych (Państwo, Wojsko, Przyszłość, Biznes), nasi prelegenci i uczestnicy omówili najbardziej palące w tym czasie kwestie i sformułowali następujące cele działania: budowanie subregionalnych ram (takich jak V4), aby zachęcić do powszechnego tworzenia praktycznych instrumentów i wdrażania najlepszych praktyk, ustanowienie systemu zachęt w praktykach regulacyjnych do wdrożenia przez państwa oraz odejście od „uniwersalnego” podejścia do opracowywania narzędzi do odpierania ataków złośliwych podmiotów, takich jak terroryści czy szpiedzy. 

2015

28-29 września 2015 roku to początek naszej podróży z CYBERSEC. Konferencja zgromadziła wtedy 400 uczestników, w tym kluczowych interesariuszy z branży cyberbezpieczeństwa, wybitnych decydentów, ekspertów i naukowców. Wspólnie dyskutowano o kluczowej roli i odpowiedzialności państw oraz podmiotów prywatnych, by zapewnić bezpieczną cyberprzestrzeń poprzez systematyczny nadzór i proaktywną ochronę kluczowych zasobów.

Organizator

Instytut Kościuszki to wiodący pozarządowy ośrodek naukowo-badawczy o charakterze non-profit założony w 2000 r. Naszą misją jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz NATO. 

Instytut specjalizuje się w tworzeniu strategicznych rekomendacji i kierunków rozwoju kluczowych polityk publicznych, stanowiących merytoryczne wsparcie dla polskich i europejskich decydentów politycznych. Raporty i analizy przygotowywane przez ekspertów think tanku są niezależne i apolityczne, a ich konkluzje są istotnym źródłem informacji dla sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego. 

Oprócz naszej flagowej konferencji CYBERSEC Forum, stworzyliśmy kilka innych wydarzeń i inicjatyw, w tym CYBERSEC EXPO, CYBERSEC HUB i Klaster #CyberMadeInPoland. Czerpiąc z Inicjatywy Trojmorza, Instytut Kościuszki uruchomił w 2018 r. inicjatywę Cyfrowego Trójmorza (Digital 3 Seas), która proponuje rozwiązania dotyczące technologii i cyberbezpieczeństwa w tych międzynarodowych ramach. 

Wśród licznych partnerów współpracujących z naszym Instytutem należy wymienić polskie i europejskie instytucje publiczne, organizacje międzynarodowe, czempionów reprezentujących różne sektory gospodarki, światowych liderów biznesu, topowe think tanki z Polski i zagranicy oraz najbardziej wpływowe, opiniotwórcze media. Od 2017 roku członek Global EPIC – Global Ecosystem of Ecosystems Partnership in Innovation and Cybersecurity, skupiającego 13 podmiotów z 9 krajów świata.   

W gronie instytucji patronujących inicjatywom i projektom Instytutu znajdują się m.in.: Parlament Europejski, Komisja Europejska, NATO, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP, Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwo Obrony Narodowej RP, Ministerstwo Cyfryzacji RP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa RP, Ministerstwo Finansów RP, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwo Energii, Prokuratura Krajowa, Bank Światowy.