Call for papers

Informujemy, że można już przesyłać propozycje artykułów do kolejnego numeru European Cybersecurity Journal.

Termin nadsyłania artykułów: 15 czerwca 2018 r. 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: editor@cybersecforum.eu