AGENDA

29 Października 2019
12.15 – 12.30 Oficjalne otwarcie CYBERSEC EXPO 2019
prelegenci:
Karol Okoński – Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji
12.30 – 13.30 Rynek cyberbezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej
prelegenci:
– Andrzej Dulka – Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
– Włodzimierz Schmidt – Prezes Zarządu, IAB Europe oraz IAB Polska
– Tamás Laufer – Prezydent, IVSZ - ICT Association Of Hungary (TBC)
– Zdeněk Zajíček – Prezes Zarządu, Information Technology and Telecommunication Association, Czech Republic (TBC)
– Constantine Vasuk - Executive Director, IT Ukraine Association (TBC)
Reprezentant sektora prywatnego

Moderacja: Robert Siudak – Dyrektor ds. Współpracy i realizacji projektów strategicznych, Instytut Kościuszki
opis:
Wartość światowego rynku produktów i usług związanych z cyberbezpieczeństwem w 2018 r. Wyniosła 120–150 mld USD. Bezpieczeństwo cyfrowe jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w całej branży IT, ze średnią stopą wzrostu 8-10% rocznie. Jeśli chcemy, aby nowoczesne technologie napędzały postęp społeczny i gospodarczy, zasada „security by design” musi być połączona z innowacyjnym podejściem w ramach rozwiązań ICT wdrażanych na rynku. Obecnie globalny rynek cyberbezpieczeństwa jest w dużym stopniu kształtowany przez ekosystemy z USA i Izraela, charakteryzujące się unikalną kombinacją
startupów, małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji, jednostek akademickich i sektora publicznego. Celem panelu będzie przedstawienie potencjału Europy Środkowej i Wschodniej w tej szybko rozwijającej się branży, zwłaszcza w kontekście ostatnich działań regulacyjnych i certyfikacyjnych na poziomie Unii Europejskiej.
13:30 – 14:00 Rezerwacja
14:00 – 14:30 Rezerwacja
14:30 – 15:00 Rezerwacja
15:00 – 15:30 Rezerwacja
15:30 – 16:00 Rezerwacja
16:00 – 16:30 Rezerwacja
16:30 – 17:00
30 Października 2019
9:00 – 9:30 Sesja Specjalna:
Sesja zamknięta dedykowana integratorom i producentom z Europy Środkowo-Wschodniej
9:30 – 10:00 Sesja dedykowana integratorom IT z Europy Środkowej i Wschodniej, podczas której będą mogli oni spotkać się z producentami rozwiązań cyberbezpieczeństwa z regionu. Celem spotkania jest wspieranie kontaktów między regionalnymi dostawcami produktów a podmiotami je wdrażającymi w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Sesja zostanie podzielona na dwie części:
a. Prezentacja rozwiązań przez producentów
b. Networking w formule „speed-dating”
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 13:00 Ekonomia cyberbezpieczeństwa – kupić, zbudować, ubezpieczyć czy outsoursować?
prelegenci:
Steve Purser – Head of Core Operations, Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
Michał Kanownik – Prezes Zarządu, Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska
Luigi Rebuffi – Sekretarz Generalny, Europejska Organizacja Cyberbezpieczeństwa
Krzysztof Silicki – Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji, NASK PIB (TBC)
Reprezentant sektora prywatnego

Moderacja: Robert Siudak – Dyrektor ds. Współpracy i realizacji projektów strategicznych, Instytut Kościuszki
opis:
Dla większości firm i instytucji kluczowy dylemat przed jakim stoją w kontekście cyberbezpieczeństwa to budżet. To nie tylko kwestia tego, ile należy wydać na zabezpieczenie swojej obecności cyfrowej, ale także problem alokowania funduszy w najbardziej optymalny sposób w kontekście szacowania ryzyka.
Z jednej strony coraz szersze spektrum zagrożeń, z drugiej szybko rosnące wynagrodzenia w sektorze IT sprawiają, że firmy i instytucje muszą szukać optymalnych rozwiązań aby dorównać kroku wyzwaniom cyberbezpieczeństwa. Panel spróbuje odpowiedzieć na te dylematy, badając obecne i przyszłe trendy, takie jak automatyzacja, bezpieczeństwo jako usługa, ubezpieczanie ryzyka związanego z
cyberincydentami, outsourcing oraz inne innowacyjne sposoby zwiększania odporności cyfrowej.
13:00 – 13:30 Rezerwacja
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00 Rezerwacja
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00

Sloty:
Dostępne
Rezerwacja
Niedostępne

Tematami wokół których zbudowana jest agenda prezentacji merytorycznych firm są:

Bezpieczeństwo i ekonomia usług chmurowych

Automatyzacja zarządzania bezpieczeństwem oraz incydentami – AI w cyberbezpieczeństwie

Innowacyjne sposoby zarządzania, ochrony i potwierdzania tożsamości

Cyber higiena – formy edukacji oraz narzędzia podnoszące świadomość pracowników

Bezpieczeństwo systemów SCADA

Bezpieczeństwo Internetu Rzeczy