O INICJATYWIE CYBERSEC YOUNG LEADERS 

Rozpoczęta w 2018 r. inicjatywa CYBERSEC Young Leaders jest dedykowana studentom, którzy z pasją zgłębiają wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem w kontekście stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego, obronności i kultury. Naszym celem jest znalezienie takich młodych liderów i wspieranie ich karier za pośrednictwem flagowych projektów Instytutu Kościuszki: Forum CYBERSEC i European Cybersecurity Journal.  

Jesteś studentem studiów magisterskich lub doktoranckich i pasjonujesz się cyberbezpieczeństwem? Weź udział w naszym CALL FOR PAPERS!  

JAK SIĘ ZAANGAŻOWAĆ?  

Zgłoszone artykuły powinny odnosić się do hasła tej edycji CYBERSEC: UNITED IN CYBERPOWER. 

Ostatnie tygodnie pełne niepokoju, destabilizacji i bezprecedensowych aktów agresji, pokazały nam, jak ważna jest jedność i wspólne działanie. Nasze działania powinny mieć jeszcze szerszy zasięg, dostarczając wsparcie naszym partnerom i sąsiadom, także w obronie cyberprzestrzeni, która stała się jednym z obszarów konfliktu. Decyzje i inicjatywy podejmowane teraz będą mieć wpływ na naszą przyszłość, nasz potencjał i możliwości. Potrzebujemy wspólnych działań i wzajemnego wsparcia. Musimy być UNITED IN CYBERPOWER 

Najlepsze teksty zostaną opublikowane w European Cybersecurity Journal, specjalistycznym magazynie poświęconym cyberbezpieczeństwu, wydawanej przez Instytut Kościuszki.  

ZWYCIĘZCY OTRZYMAJĄ:  

 

  • Certyfikat CYBERSEC YOUNG LEADER 2022  
  • Publikację artykułu w European Cybersecurity Journal  
  • Zaproszenie do Rady Programowej CYBERSEC 2022  
  • Zaproszenie do udziału w CYBERSEC FORUM/EXPO 2022. 

TERMINY:  

Teksty w języku angielskim należy przesyłać do 1 czerwca 2022 r. na adres editor@cybersecforum.eu.


Wytyczne dotyczące publikacji można znaleźć tutaj.