Motyw Przewodni w 2022 roku

  • Ostatnie tygodnie, pełne niepokoju, destabilizacji i bezprecedensowych aktów agresji, pokazały nam jak ważna jest jedność i wspólne działanie – to pozwoliło nam udzielić Ukrainie niezbędnej pomocy, zarówno w wymiarze dyplomatycznym, jak i strategicznym. Te działania powinny mieć jeszcze szerszy zasięg, dostarczając wsparcie naszym partnerom i sąsiadom, także w obronie cyberprzestrzeni, która stała się jednym z obszarów konfliktu z Rosją. Decyzje i inicjatywy podejmowane przez nas teraz odnośnie wzmacniania odporności i bezpieczeństwa sieci i systemów IT i OT, a także współpracy międzynarodowej, będą mieć wpływ na naszą przyszłość. Zespół CYBERSEC jest gotów uczestniczyć w tym procesie, po raz kolejny budując platformę dialogu, zawiązywania partnerstw i podejmowania działań
  • W programie 2-dniowej konferencji i wydarzeń towarzyszących znajdą się m.in. prezentacje, rozmowy, panele dyskusyjne i warsztaty z udziałem wysokich rangą przedstawicieli instytucji i organizacji międzynarodowych, administracji publicznej i sektora prywatnego. Formaty poświęcone będą najbardziej istotnym problemom cyberbezpieczeństwa, takich jak kwestia współpracy międzynarodowa w czasie kryzysu, rola cyberprzestrzeni we współczesnych działaniach wojennych, bezpieczeństwo infrastruktury cyfrowej, wykorzystanie sztucznej inteligencji dla dobra publicznego, rozwój technologii 6G i wiele innych.

CYBERSEC FORUM/EXPO to unikalne wydarzenie – połączenie debaty o najważniejszych wyzwaniach strategicznych dot. cyberbezpieczeństwa oraz targów EXPO dedykowanych przemysłowi cyber w Polsce, Europie i na świecie. Będzie to kontynuacja formatu zapoczątkowanego w 2019 roku, również w Katowicach, którego nadrzędnym celem jest stworzenie okazji spotkań – biznesowych i networkingowych, a także debat oraz warsztatów. 

 

 

Najbliższe wydarzenie będzie już 16. edycją pod szyldem CYBERSEC! Chcemy podkreślać znaczenie cyberbezpieczeństwa w każdej branży, edukować, rozwijać współpracę rynkową i rozmawiać o największych wyzwaniach dla rynku. Wydarzenie jest współorganizowane przez Instytut Kościuszki oraz Klaster Cyber Made In Poland

 

 

Prezentujemy 5 ścieżek tematycznych CYBERSEC FORUM/EXPO 2022

5 Ścieżek Tematycznych

Rosyjska inwazja na Ukrainę skłoniła społeczność międzynarodową do udzielenia Ukrainie niezbędnej pomocy i wsparcia w wymiarze zarówno dyplomatycznym, jak i strategicznym. Wysiłki podejmowane przez UE i NATO nie byłyby możliwe bez osiągnięcia porozumienia i podjęcia wspólnych działań, co ostatecznie dowodzi, że siła tkwi w jedności. Dotyczy to również cyberprzestrzeni, która po raz kolejny stała się polem bitwy, co tylko podkreśla znaczenie zwiększonej odporności i bezpieczeństwa całego cyber ekosystemu. W ramach ścieżki STATE nasi eksperci omówią wyzwania stojące przed współczesnymi państwami w czasach kryzysu.
W okresie poprzedzającym rosyjską inwazję na Ukrainę cyberprzestrzeń stała się polem bitwy, na którym nieustannie dochodzi do wrogich ataków i ukraińskich działań cyberobronnych. Ten nowy kontekst wciąż ewoluuje, ponieważ działania prowadzone w domenie cyber rodzą pytania o charakter i strategiczne znaczenie cyberprzestrzeni we współczesnych konfliktach zbrojnych. Pomimo wielu predykcji, jak dotąd nie doszło do żadnego cyberataku na dużą skalę, który można by uznać za zmieniający reguły gry lub mający znaczący wpływ strategiczny na działania wojenne. Podczas ścieżki DEFENCE omówimy kluczowe znaczenie cyberzdolności w odstraszaniu i obronie, dzięki którym sojusznicy mogą pozostać UNITED IN CYBERPOWER.
Współczesna transformacja cyfrowa wymaga najwyższego możliwego poziomu cyberbezpieczeństwa fizycznych i wirtualnych elementów infrastruktury cyfrowej i technologii, które budują i wspierają funkcjonowanie naszych państw, gospodarek i społeczeństw. A cyberbezpieczeństwo to gra zespołowa – bez odpowiedniego zaangażowania rządów, firm i społeczeństwa obywatelskiego żaden kraj ani sojusz nigdy nie stanie się cybermocarstwem. Podczas ścieżki BUSINESS skupimy się na roli i odpowiedzialności sektora prywatnego w tym wzajemnie powiązanym ekosystemie.
W szybko ewoluującej cyberprzestrzeni przyszłe kierunki rozwoju szybko stają się rzeczywistością. Nadrzędną ideą ścieżki FUTURE jest skrócenie procesu sprzężenia zwrotnego pomiędzy wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań, które mają ogromny i niekontrolowany wpływ na społeczeństwo, a ich oceną przez ekspertów i decydentów. Omówione zostaną zatem algorytmy sztucznej inteligencji, które powinny być wdrażane w trosce o dobro obywateli, a także nadciagająca technologia 6G i rozmycie rzeczywistości fizycznej z cyfrową, które wielu określa jako przyszłość interakcji na linii człowiek-technologia. Konieczne jest odpowiedzialne przygotowanie się na nieuchronne nadejście tych technologii oraz zmierzenie się z pytaniami, wątpliwościami i przeszkodami na drodze do ich wdrożenia. Tegoroczna ścieżka FUTURE będzie zawierała dyskusje zarówno na temat przyszłych zastosowań technologii, które już nas otaczają, jak i tych, które dopiero powstają.
Unia Europejska stale zwiększa swój cyber potencjał i otwarcie wyraża ambicje, aby stać się globalnym graczem odpowiedzialnym za  bezpieczeństwo. Proces ten rozpoczął się w ostatniej dekadzie, w której nastąpiła bezprecedensowa zmiana z potęgi głównie gospodarczej w podmiot o charakterze geopolitycznym. UE podkreśla potrzebę uzyskania strategicznej autonomii i zwiększenia swojej roli we współpracy z NATO w zakresie bezpieczeństwa. Od 2020 roku UE zarysowała kilka kluczowych zmian instytucjonalnych i prawnych, które mają zostać wdrożone w kolejnych latach. Od planowanego utworzenia wspólnej jednostki ds. cyberbezpieczeństwa, przez przyjęcie aktu o cyberodporności, po nowy Kompas Strategiczny – UE stopniowo rozwija plan zabezpieczenia nowopowstałego smart power. Kroki te odzwierciedlają ideę tego, czym UE stara się być, ale także wskazują na jej potencjał do stania się globalnym podmiotem politycznym gwarantującym bezpieczeństwo.