Więcej o EXPO

  • ROZWIJAJ BIZNES Z CYBERSEC EXPO CYBERSEC EXPO to okazja do wzmocnienia m.in. działań marketingu i sprzedaży, a także do nawiązywania partnerstw biznesowych. Dołącz do ponad 100 wystawców i rozwijaj swoją firmę.
  • ODKRYJ INNOWACYJNY POTENCJAŁ REGIONU CYBERSEC EXPO współorganizowane przez Polski Klaster Cyberbezpieczeństwa, zrzeszający 45 innowacyjnych polskich firm, to okazja do prezentacji i poznania regionalnych start-upów poszukujących inwestorów. Weź udział w sesjach pitchingowych i wspieraj innowatorów.
  • BUDUJ WŁASNĄ SIEĆCYBERSEC tworzy okazję do nawiązania  strategicznych relacji z najważniejszymi  interesariuszami cyberprzestrzeni, w tym  z przedstawicielami UE i NATO,  rządów państw  członkowskich, środowiskami eksperckimi oraz z sektorem prywatnym. 
  • WSPIERAJ DZIAŁANIA SWOJEJ FIRMY W OBSZARZE HR W czasach bardzo dużego zapotrzebowania na talenty z zakresu cyberbezpieczeństwa znajdź nowe ścieżki rekrutacji. CYBERSEC EXPO wspiera działania HR i docierając do studentów i zachęcając ich do aktywnego udziału.
Wystawcy