Hasłem tegorocznego wydarzenia CYBERSEC FORUM/EXPO jest UNITED IN CYBERPOWER. Chcemy podkreślić, że nasz potencjał i siła w cyberprzestrzeni zależą od budowania naszych narodowych zdolności i zwiększania ich poprzez wspólne działania i wzajemne wsparcie. 

Wydarzenia towarzyszące:

Cyber Investor Days

CZYTAJ WIĘCEJ

Young Leaders

CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt

Tomasz Piekarz
Partnerships Manager
+48 660 457 012
tomasz.piekarz@ik.org.pl

Iwona Prószyńska
Spokeswoman & PR
+48 668 177 780
iwona.proszynska@ik.org.pl

Łukasz Opoka
Communication Manager
+48 663 968 776
lukasz.opoka@ik.org.pl

5 Ścieżek Tematycznych

Rosyjska inwazja na Ukrainę skłoniła społeczność międzynarodową do udzielenia Ukrainie niezbędnej pomocy i wsparcia w wymiarze zarówno dyplomatycznym, jak i strategicznym. Wysiłki podejmowane przez UE i NATO nie byłyby możliwe bez osiągnięcia porozumienia i podjęcia wspólnych działań, co ostatecznie dowodzi, że siła tkwi w jedności. Dotyczy to również cyberprzestrzeni, która po raz kolejny stała się polem bitwy, co tylko podkreśla znaczenie zwiększonej odporności i bezpieczeństwa całego cyber ekosystemu. W ramach ścieżki STATE nasi eksperci omówią wyzwania stojące przed współczesnymi państwami w czasach kryzysu.
W okresie poprzedzającym rosyjską inwazję na Ukrainę cyberprzestrzeń stała się polem bitwy, na którym nieustannie dochodzi do wrogich ataków i ukraińskich działań cyberobronnych. Ten nowy kontekst wciąż ewoluuje, ponieważ działania prowadzone w domenie cyber rodzą pytania o charakter i strategiczne znaczenie cyberprzestrzeni we współczesnych konfliktach zbrojnych. Pomimo wielu predykcji, jak dotąd nie doszło do żadnego cyberataku na dużą skalę, który można by uznać za zmieniający reguły gry lub mający znaczący wpływ strategiczny na działania wojenne. Podczas ścieżki DEFENCE omówimy kluczowe znaczenie cyberzdolności w odstraszaniu i obronie, dzięki którym sojusznicy mogą pozostać UNITED IN CYBERPOWER.
Współczesna transformacja cyfrowa wymaga najwyższego możliwego poziomu cyberbezpieczeństwa fizycznych i wirtualnych elementów infrastruktury cyfrowej i technologii, które budują i wspierają funkcjonowanie naszych państw, gospodarek i społeczeństw. A cyberbezpieczeństwo to gra zespołowa – bez odpowiedniego zaangażowania rządów, firm i społeczeństwa obywatelskiego żaden kraj ani sojusz nigdy nie stanie się cybermocarstwem. Podczas ścieżki BUSINESS skupimy się na roli i odpowiedzialności sektora prywatnego w tym wzajemnie powiązanym ekosystemie.
W szybko ewoluującej cyberprzestrzeni przyszłe kierunki rozwoju szybko stają się rzeczywistością. Nadrzędną ideą ścieżki FUTURE jest skrócenie procesu sprzężenia zwrotnego pomiędzy wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań, które mają ogromny i niekontrolowany wpływ na społeczeństwo, a ich oceną przez ekspertów i decydentów. Omówione zostaną zatem algorytmy sztucznej inteligencji, które powinny być wdrażane w trosce o dobro obywateli, a także nadciagająca technologia 6G i rozmycie rzeczywistości fizycznej z cyfrową, które wielu określa jako przyszłość interakcji na linii człowiek-technologia. Konieczne jest odpowiedzialne przygotowanie się na nieuchronne nadejście tych technologii oraz zmierzenie się z pytaniami, wątpliwościami i przeszkodami na drodze do ich wdrożenia. Tegoroczna ścieżka FUTURE będzie zawierała dyskusje zarówno na temat przyszłych zastosowań technologii, które już nas otaczają, jak i tych, które dopiero powstają.
Unia Europejska stale zwiększa swój cyber potencjał i otwarcie wyraża ambicje, aby stać się globalnym graczem odpowiedzialnym za  bezpieczeństwo. Proces ten rozpoczął się w ostatniej dekadzie, w której nastąpiła bezprecedensowa zmiana z potęgi głównie gospodarczej w podmiot o charakterze geopolitycznym. UE podkreśla potrzebę uzyskania strategicznej autonomii i zwiększenia swojej roli we współpracy z NATO w zakresie bezpieczeństwa. Od 2020 roku UE zarysowała kilka kluczowych zmian instytucjonalnych i prawnych, które mają zostać wdrożone w kolejnych latach. Od planowanego utworzenia wspólnej jednostki ds. cyberbezpieczeństwa, przez przyjęcie aktu o cyberodporności, po nowy Kompas Strategiczny – UE stopniowo rozwija plan zabezpieczenia nowopowstałego smart power. Kroki te odzwierciedlają ideę tego, czym UE stara się być, ale także wskazują na jej potencjał do stania się globalnym podmiotem politycznym gwarantującym bezpieczeństwo.
Region Gospodarz
Miasto Gospodarz
Platinium Partners
Gold Partners
Silver Partners
Bronze Partners
Partnerzy Merytoryczni
Patroni honorowi
Partnerzy instytucjonalni
Patroni medialni