CYBERSEC for Youth

to coroczne warsztaty edukacyjne skierowane bezpośrednio do uczniów z krakowskich szkół ponadpodstawowych. Wydarzenie odbędzie się 9 października 2017r., w trakcie pierwszego dnia konferencji CYBERSEC 2017 (Venue: Centrum Kongresowe ICE w Krakowie).

Spotkania ze specjalistami ICT przybliżą młodzieży zagadnienia związane z tematyką cyberbezpieczeństwa.

Podczas zajęć CYBERSEC for Youth uczestnicy:

  • zapoznają się z tematyką cyberbezpieczeństwa, a w szczególności z metodami stosowanymi przez cyberprzestępców, tj. phishing, pharming
  • poznają zasady bezpieczeństwa i higieny korzystania z komputerów oraz urządzeń mobilnych
  • dowiedzą się jak rozpoznawać tzw. fake news
  • spotkają się ze specjalistą ICT, który przedstawi ciekawe przykłady pracy analitycznej

 


 

IDEA

CYBERSEC for Youth to odpowiedź na dynamiczny rozwój nowych technologii i równoległą do tego procesu ekspansję cyberzagrożeń. Celem warsztatów jest uświadomienie młodym ludziom zagrożeń płynących z cyberprzestrzeni, a także wykształcenie umiejętności reagowania i bezpiecznego korzystania z zasobów i funkcjonalności Internetu. Ponadto inicjatywa ma przyczynić się do zachęcenia uczniów do rozwijania kompetencji w kierunku informatycznym, telekomunikacyjnym i elektronicznym.

 


 

POPRZEDNIA EDYCJA

CYBERSEC for Youth po raz pierwszy odbyło się podczas II Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2016.

W 2016 roku w wydarzeniu uczestniczyło ponad 140 uczniów z sześciu krakowskich szkół ponadgimnazjalnych. Podczas zajęć młodzi użytkownicy Internetu spotkali się ze specjalistami z firm ICT, którzy omówili zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni. Wśród prelegentów nie zabrakło także reprezentantów Prokuratury Rejonowej oraz Wojewódzkiej Komendy Policji, którzy wzbogacili zajęcia o treści związane z tematyką przestępstw internetowych.

 


 

Partnerem CYBERSEC for Youth w 2016 był Alior Bank S.A.


 

Szkoły zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o kontakt pod adresem: monika.marosek@ik.org.pl