Agenda

Wśród tematów konferencji znajdują się m.in.:

  • Projekty inteligentnej łączności w ramach Inicjatywy Trójmorza
  • Budowanie zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa
  • Rozwój inteligentnych miast
  • Tworzenie europejskich przestrzeni danych
  • Zmiany w krajobrazie zagrożeń cyberbezpieczeństwa takie jak rozprzestrzenianie złośliwego oprogramowania
  • Bezpieczny rozwój 5G i wiele więcej
Sorry, No entries were found.

Masz pytania? Zadzwoń +48 504-818-283

O konferencji

Cyberbezpieczeństwo i odporność cyfrowa Europy zależy od zaangażowania jej regionów i miast, a także od realnego partnerstwa publiczno-prywatnego. To właśnie tak należy rozpocząć transformację cyfrową opartą na bezpieczeństwie i wartościach. Dlatego powstał CYBERSEC CEE Regions&Cities, a więc Krynica goes digital

Jako jedna z najbardziej wpływowych konferencji w Europie, jej misją jest wzmocnienie i podkreślenie potencjału współpracy międzyregionalnej oraz możliwości regionalnych Europy Środkowo-Wschodniej. Osiągamy to poprzez zapewnienie wiodącego forum,

na którym można kształtować, omawiać i ustanawiać zarządzanie nowymi technologiami, partnerstwa i polityki bezpieczeństwa cybernetycznego. Poprzednie edycje CYBERSEC w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Brukseli, Waszyngtonie oraz online zgromadziły czołowych europejskich decydentów, przedstawicieli struktur transatlantyckich, specjalistów ds. bezpieczeństwa i ekspertów ds. technologii.

CYBERSEC Regions&Cities 2021 będzie podążać za motywem przewodnim: Towards Values-Based Digital World, w ramach którego chcemy zrealizować nasze zobowiązanie do wspierania odpowiedzialnego i skoncentrowanego na człowieku ekosystemu cyfrowego.

CEE

Współpraca regionalna i międzyregionalna jest niezbędna do zapewnienia miastom, regionom oraz państwom większej konkurencyjności w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz rozwoju nowoczesnych technologii, aby móc w pełni zrealizować ich potencjał. W ostatniej dekadzie partnerstwa, takie jak Inicjatywa Trójmorza i Grupa Wyszehradzka zaczęły koncentrować się na regionalnej odporności cyfrowej i budowaniu zdolności. Przestrzenie geograficzne i cyfrowe wzajemnie się nakładają, tworząc ekosystem, w którym nowe technologie stają się integralną częścią funkcjonowania regionów i budowania ich przyszłości – zarówno z całą paletą możliwości, jak i zagrożeń. Jedynym sposobem aby stawić im czoła jest budowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w makro i mikroskali – całego obszaru Europy środkowo-wschodniej, jej
regionów i miast oraz współpraca międzynarodowa.

Regions

Europejska Organizacja ds. Cyberbezpieczeństwa (ESCO) wskazuje na istotną rolę regionów, ich samorządów i władz lokalnych, w procesie budowania cyberbezpieczeństwa Unii Europejskiej oraz w europejskim ekosystemie cyfrowym. Regiony wyposażone są w najbardziej strategiczne narzędzia i systemy. W ich dyspozycji spoczywają między innymi: kluczowy sektor produktów i usług, lokalne MŚP, najnowocześniejsze laboratoria oraz ośrodki szkoleniowe. ESCO wskazuje na ponad 30 regionów, które są w procesie przygotowywania, bądź już utworzyły Huby Innowacji Cyfrowych specjalizujących się w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wśród nich jest także EDIH CYBERSECHUB z siedzibą w stolicy Małopolski, Krakowie. Dlatego perspektywa regionalna jest jednym z wiodących obszarów zainteresowania Forum.

Cities

Miasta stanowią front cyfrowej rewolucji. Smart cities połączone miliardami urządzeń, stały się prekursorem ery „Internetu Wszechrzeczy”, która nadeszła wraz z bezprecedensowym ryzykiem wynikającym z działań wrogich aktorów w cyberprzestrzeni. Na całym świecie miasta każdej wielkości i na różnych etapach cyfryzacji są obecnie celem cyberataków, które ograniczają ich działalność i dostarczanie podstawowych usług publicznych, oraz stanowią egzystencjalne zagrożenie dla obywateli. W tym roku CYBERSEC tworzy platformę dla europejskiej debaty poświęconej największym cyfrowym wyzwaniom oraz możliwościom, jakie stoją przed miastami i regionami – od europejskich przestrzeni cyfrowych po działalność Inicjatywy Trójmorza.

Ścieżki tematyczne

Cyfrowa przestrzeń

Jednym z priorytetów Unii Europejskiej jest obecnie wspieranie konkurencyjności gospodarek regionalnych i potencjału smart cities. Kluczowym projektem w tym zakresie jest sieć Cyfrowych Centrów Innowacji, której celem jest zapewnienie europejskim firmom korzyści z transformacji, poprzez podnoszenie ich konkurencyjności, umożliwienie swobodnego przepływu danych pomiędzy sektorami oraz ułatwianie transformacji cyfrowej.

Cyfrowe Trójmorze

Region Trójmorza ma ogromne szanse na rozwój społeczno-ekonomiczny poprzez rozwinięcie swoich jeszcze nieodkrytych cyfrowych możliwości. Prezydencja Bułgarii w Inicjatywie Trójmorza stawia sobie za cel dalszą konsolidację regionu w duchu współpracy, spójności i konwergencji z UE, przy jednoczesnym wzmocnieniu pozycji w społeczności transatlantyckiej, co ma skutkować ustanowieniem Europy Środkowo-Wschodniej na pozycji cyfrowego lidera i inicjatora zmian w rejonie nowych technologii.

Cyberbezpieczeństwo samorządów administracyjnych

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) są coraz częściej narażone na cyberataki, które utrudniają, a czasem wręcz paraliżują ich działanie. Zapewnienie cyberodporności instytucji lokalnych jest warunkiem koniecznym bezpieczeństwa państwa, a zarazem ważnym zadaniem administracji lokalnej. Poszerzanie świadomości i rozpowszechnianie dobrych praktyk są jednym z kluczy do poprawy cyberbezpieczeństwa JST.

KRYNICA GOES DIGITAL

Ścieżka prowadzona całkowicie w języku polskim.

Wyzwania cyfrowe dotyczą każdego aspektu funkcjonowania państwa i społeczeństwa, dlatego tak ważne jest ich zidentyfikowanie i odpowiednie przygotowanie się na nie. W energetyce trwa obecnie rewolucja, która ma na celu zbudowanie gospodarki zeroemisyjne. Niebagatelną rolę odegrają w niej nowoczesne technologie. Zamierzamy przyjrzeć się jak je wykorzystać w najbardziej efektywny i skuteczny sposób oraz jak zagwarantować ich bezpieczeństwo. Kosmos staję się nową arena rywalizacji mocarstw, a jego znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa rośnie. W Polsce wciąż brakuje dyskusji na najwyższym szczeblu na temat tej problematyki.

„Ten rok przejdzie do historii cyberbezpieczeństwa z uwagi na dotkliwość cyberataków i skalę strat w globalnym PKB przez nie spowodowanych, a także przez wysokość okupów płaconych cyberprzestępcom przez firmy i instytucje. Dlatego CYBERSEC w 2021 roku, rozpocznie w centrum Europy środkowo-wschodniej – Krynicy, budowę realnego partnerstwa publiczno-prywatnego łączącego wszystkich najważniejszych graczy gospodarczych z kluczowymi instytucjami i organami państwa. Rozmowy nie tylko w salach konferencyjnych, ale i na deptaku Krynicy, poświęcone będą największym cyfrowym wyzwaniom oraz możliwościom, jakie stoją przed miastami i regionami – od europejskich przestrzeni cyfrowych po działalność Inicjatywy Trójmorza”
Izabela Albrycht
Przewodnicząca Komitetu Programowego CYBERSEC,
współzałożyciel CYBERSEC Forum