ZGŁOŚ SIĘ: REKRUTACJA NA STAŻ W ZESPOLE PROGRAMOWYM CYBERSEC [STUDENCI STUDIÓW II ST., ABSOLWENCI]

Drodzy Studenci, Drodzy Absolwenci!

CYBERSEC Forum to jedna z najbardziej rozpoznawalnych konferencji o cyberbezpieczeństwie w Europie.
Już od przeszło trzech lat jest miejscem spotkań decydentów, liderów biznesu i przedstawicieli świata nauki, którzy wspólnie debatują nad bezpieczeństwem Europy i wytyczają kierunki wspólnych działań w cyberprzestrzeni.

Tworzenie programu konferencji to niezwykle ciekawa, ale i niełatwa praca. Wymaga zdolności przewidywania, wiedzy merytorycznej i dyscypliny.

Chcesz podjąć się tego wyzwania?

APLIKUJ NA STAŻ i wesprzyj prace Zespołu Programowego. Każdy stażysta otrzyma list rekomendacyjny, wybrani mogą otrzymać szansę na pozostanie w zespole na dłużej.
Staż WIOSENNY (15.05-31.07), deadline na składanie aplikacji: 30.04.2018
Staż LETNI (1.08-31.10), deadline na składanie aplikacji: 30.06.2018

Kogo szukamy?

Ambitnych, dobrze zorganizowanych jednostek, potrafiących odnaleźć się w pracy indywidualnej i zespołowej. Osób, które dobrze radzą sobie z pracą pod presją czasu i częściej niż „To niemożliwe” używają zwrotu „Zróbmy to!”. Szukamy ludzi z dobrymi zdolnościami komunikacyjnymi i umiejętnością ładnego wypowiadania się na piśmie. Wreszcie, język angielski na poziomie C1 to absolutny must-have. 

Kim są aktualni członkowie Zespołu Programowego?

Dr Joanna Świątkowska
Politolog, doktor nauk politycznych

Barbara Sztokfisz
Doktorantka, ukończyła studia magisterskie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze ze specjalnością Ekonomia Biznesu Międzynarodowego, magister filologii francuskiej.

Marta Przywała
Ukończyła studia magisterskie podwójnego dyplomu między Centre for European Studies Uniwersytetu Jagiellońskiego i Institut d’études politiques w Strasburgu. Mgr filologii francuskiej, stypendystka rządu francuskiego.

Jak aplikować?

Wyślij CV (mile widziany list motywacyjny) na adres magdalena.bujak@ik.org.pl (w języku polskim lub angielskim) z ZESPÓŁ PROGRAMOWY – WIOSNA lub ZESPÓŁ PROGRAMOWY – LATO w temacie wiadomości.

Prosimy o uwzględnienie klauzuli o ochronie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, nie później niż w ciągu tygodnia od otrzymania zgłoszenia.

 


Stowarzyszenie Instytut Kościuszki to niezależna pozarządowa organizacja typu think tank o charakterze non-profit założona w 2000 r. Jego misją jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz NATO. Swoje działania koncentruje na 5 obszarach programowych: cyberbezpieczeństwo, instytucje i prawo, bezpieczeństwo międzynarodowe, energia i klimat, gospodarka. Twórca CYBERSEC Forum – pierwszego w Polsce i jednego z nielicznych w Europie cyklicznego wydarzenia o charakterze public policy conference, poświęconego strategicznym zagadnieniom cyberbezpieczeństwa – i kilku innych formatów o mniejszej skali. Założyciel CYBERSEC HUB – pierwszego w Polsce centrum kompetencji i innowacji w obszarze cyberbezpieczeństwa. Członek Global EPIC – globalnego ekosystemu regionalnych ekosystemów cyberbezpieczeństwa skupiającego 13 podmiotów z 9 państw świata.