Propozycja współpracy między Instytutem Kościuszki a ECSO – Droga do Polskiej Prezydencji UE: wzmacnianie europejskiego cyberbezpieczeństwa

 

Instytut Kościuszki, renomowana organizacja specjalizująca się w projektach i działaniach z zakresu cyberbezpieczeństwa, oraz Europejska Organizacja ds. Cyberbezpieczeństwa (ECSO) mają wspólną misję: budowanie i wzmacnianie europejskiego cyberbezpieczeństwa oraz wspieranie jego struktur. 

Od wielu lat organizowana przez IK konferencja CYBERSEC stanowi platformę dla najważniejszych dyskusji na temat cyberbezpieczeństwa w Europie. Gromadzi ona wiodących ekspertów, przedstawicieli rządowych, przedsiębiorców oraz środowisko akademickie, aby prowadzić dyskusję o najpilniejszych wyzwaniach w tej dziedzinie. 

Biorąc pod uwagę fakt, że Polska obejmie Prezydencję w Radzie UE w 2025 roku, Instytut Kościuszki zamierza aktywnie prowadzić debatę na temat najważniejszych i najbardziej palących problemów związanych z cyberbezpieczeństwem. Będzie to doskonała okazja do wzmocnienia pozycji Polski jako lidera w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz promowania jej doświadczenia i rozwiązań na arenie międzynarodowej. 

Bazując na naszym wspólnym celu oraz członkostwie IK w ECSO, Instytut proponuje współpracę między dwoma organizacjami w celu wspólnego kształtowania dyskursu dotyczącego cyberbezpieczeństwa przed i w trakcie Polskiej Prezydencji. Mówiąc konkretniej, proponujemy zorganizowanie serii dyskusji wysokiego szczebla, skoncentrowanych na kluczowych wyzwaniach związanych z cyberbezpieczeństwem. Planowane wydarzenia odbędą się zarówno w Brukseli, jak i w Krakowie, a ostateczne debaty będą miały miejsce podczas głównego wydarzenia CYBERSEC w 2025 roku. Współpraca zakłada bliską kooperację z europejskim ekosystemem cyberbezpieczeństwa, w tym głównie z członkami ECSO, europejskimi decydentami oraz liderami biznesu. 

List intencyjny między Instytutem Kościuszki a ECSO zostanie podpisany podczas otwarcia konferencji CYBERSEC 2024. 

Jesteśmy pewni, że nasza współpraca będzie cennym wkładem w budowę silniejszego i bezpieczniejszego świata cyfrowego. 

Komentarze są wyłączone.