Polska na 6. miejscu w światowym rankingu cyberbezpieczeństwa

 

Polska znalazła się na 6. miejscu w rankingu The Cyber Defense Index 2022/23 opublikowanym przez „MIT Technology Review” – prestiżowy magazyn wydawany od 1899 roku przez Massachusetts Institute of Technology. Wyprzedziliśmy m.in. Japonię, Chiny, Szwajcarię oraz Wielką Brytanię. 

The Cyber Defense Index to globalne zestawienie 20 największych gospodarek świata (głównie członków forum G20, z wyłączeniem Rosji i uwzględnieniem Polski), w którym brane są pod uwagę zasoby i zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa. W rankingu oceniano m.in. stopień w jakim poszczególne państwa wdrożyły praktyki zapobiegania cyberatakom i na ile lokalne regulacje wspierają działania w tym zakresie. Dane pochodzą w dużej mierze z zasobów instytucji międzynarodowych i globalnej ankiety przeprowadzonej wśród kadry kierowniczej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni w swoich organizacjach. W ocenie CDI uwzględnione zostały cztery aspekty: infrastruktura krytyczna, zasoby cyberbezpieczeństwa, zdolności organizacyjne oraz regulacje i otoczenie prawne w tym obszarze. Polska otrzymała w rankingu całościową ocenę 6,91, przy czym najwyżej oceniono jej zasoby cyberbezpieczeństwa (7,34 pkt). 

Pierwsze miejsce rankingu zajęła Australia (7,83 pkt), która w ostatnich latach intensywnie budowała ogólnodostępną bezpieczną infrastrukturę. Na drugim miejscu, z 7,61 pkt uplasowało się Królestwo Niderlandów. Ocena ta nie dziwi, biorąc pod uwagę fakt, iż Haga określana jest mianem europejskiego hubu bezpieczeństwa cyfrowego, w którym znajdują się m.in. kwatery główne instytucji odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo NATO i Europolu. Ważną rolę w przyznaniu Korei Południowej trzeciego miejsca i wysokiej pozycji Polski, odegrały uwarunkowania geopolityczne. Oba kraje zostały docenione za skuteczne odpieranie ataków ze strony swoich sąsiadów – Korei Północnej i Rosji. Polska została także doceniona za działania realizowane przez Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, takie jak udzielanie wsparcia Ukrainie i praca na rzecz tworzenia międzynarodowych regulacji zasad współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa. 

Jak podkreśla dyrektor instytutu NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) – Wojciech Pawlak – wysoka pozycja Polski w rankingu MIT pokazuje, że działania polskich instytucji przyczyniają się do budowania wizerunku Polski jako państwa silnego i odpornego na współczesne cyfrowe zagrożenia.  

  

  

Źródła: 

https://www.technologyreview.com/2022/11/15/1063189/the-cyber-defense-index-2022-23/ 

https://www.wojsko-polskie.pl/woc/articles/aktualnosci-w/cyberbezpieczenstwo-w-polsce-docenione-przez-mit-technology-review-insights/ 

https://www.nask.pl/pl/aktualnosci/5251,Polska-na-6-miejscu-w-rankingu-cyberbezpieczenstwa-MIT-Cyber-Defense-Index.html 

Komentarze są wyłączone.