Powstanie Mechanizmu Tallińskiego – Polskie wsparcie dla cyberbezpieczeństwa Ukrainy


Powstanie Mechanizmu Tallińskiego – Polskie wsparcie dla cyberbezpieczeństwa Ukrainy 

 

W dniu 20 grudnia 2023 roku MSZ Polski, Danii, Estonii, Francji, Kanady, Niderlandów, Niemiec, Szwecji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii ogłosiły powołanie do życia Mechanizmu Tallińskiego. Inicjatywa ta ma na celu wzmocnienie współpracy państw NATO w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla Ukrainy. 

Mechanizm Talliński został utworzony w odpowiedzi na potrzebę koordynacji działań mających na celu budowanie cywilnego potencjału Ukrainy w cyberprzestrzeni. Jego głównym celem jest wspieranie Ukrainy w utrzymaniu podstawowego prawa do samoobrony w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz zaspokojenie jej długoterminowych potrzeb w zakresie odporności cyfrowej. Zgodnie z oświadczeniem państw założycielskich, kierunki działań w ramach Mechanizmu Tallińskiego będą odrębne, ale komplementarne do działań wojskowych i cywilnych na rzecz budowania cyberbezpieczeństwa oraz cyfrowego rozwoju Ukrainy.  

Szczególnie istotna jest współpraca w sferze wymiany informacji o zagrożeniach, takich jak cyberataki na infrastrukturę krytyczną, systemy telekomunikacyjne oraz zagrożeniach dla łańcuchów dostaw. Działania te mają wymiar transgraniczny, co podkreśla potrzebę ścisłej współpracy z sojusznikami i strategicznymi partnerami, zarówno Polski, jak i Ukrainy. 

Polska, już w sierpniu 2022 roku, podpisała Porozumienie z Ukrainą dotyczące współpracy w obszarze cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa. W ramach tej umowy, Polska zrealizowała szereg projektów na rzecz wsparcia Ukrainy, obejmujących m.in. budowę mobilnego centrum danych oraz zakup urządzeń i dostępu do szerokopasmowej łączności satelitarnej, takiej jak system Starlink. 

W kontekście nowo utworzonego Mechanizmu Tallińskiego, Polska zgodziła się pełnić rolę tzw. Back Office, zbierając zapotrzebowanie ze strony Ukrainy w zakresie cyberbezpieczeństwa, a następnie przekazując konkretne oferty pomocy i wsparcia od pozostałych sojuszników. Udział Polski w strukturach Mechanizmu Tallińskiego jest spójny z celami Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024, mającej na celu budowanie silnej pozycji międzynarodowej Polski w obszarze cyberbezpieczeństwa. Bezpieczeństwo polskiej przestrzeni cyfrowej oraz wsparcie dla Ukrainy pozostają priorytetami na rok 2024. 

  

  

Źródła: 

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/uruchomienie-mechanizmu-tallinskiego–polska-wspiera-cyberbezpieczenstwo-ukrainy 

https://cyberdefence24.pl/polityka-i-prawo/wsparcie-ukrainy-w-obszarze-cyfrowym-powstal-mechanizm-tallinski 

Komentarze są wyłączone.