Ujawnianie Cyfrowego Pola Bitwy Współczesnych Działań Wojennych: Operacje Wywierania Wpływu


Obecnie wojny nie rozgrywają się już jedynie na lądzie, morzu i w powietrzu, ale także w świecie cyfrowym, gdzie informacja jest najpotężniejszą bronią. W erze współczesnych konfliktów operacje wywierania wpływu stały się potężnym narzędziem na (wirtualnym) polu bitwy. 

Celem tych operacji jest ingerencja stron konfliktu w proces tworzenia znaczeń jednostek. Walczący dążą do tego, by wygenerować u ludzi opinie i doznania, które są pozytywne w stosunku do nich i/lub negatywne w stosunku do wroga. Mówiąc prościej, są to próby manipulowania tym, jak ludzie myślą i jakie mają odczucia w stosunku do uczestników wojny. 

Operacje wywierania wpływu są silnym elementem wojny psychologicznej. Chociaż była ona znana już w starożytności, jej usystematyzowanie i rozprzestrzenianie się jest nierozerwalnie związane z rozwojem technologii komunikacyjnych, w szczególności środków masowego przekazu. Podczas II wojny światowej Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone utworzyły wyspecjalizowane jednostki odpowiedzialne za sabotaż, dywersję, jak i wojnę propagandową przeciwko nazistom – były to odpowiednio tajne służby Political Warfare Executive oraz Office of Strategic Services. 

Wraz z rozwojem mediów społecznościowych operacje wywierania wpływu nabrały rozpędu. Platformy społecznościowe zwiększają ich siłę poprzez rozszerzenie skali odbiorców, do których mogą dotrzeć. W lutym 2023 r. Facebook zlikwidował dwie duże rosyjskie sieci próbujące wpłynąć na postrzeganie wojny, obejmujące ponad 3000 kont, stron i grup. Ich celem było stworzenie bardziej prorosyjskiej narracji w Internecie, co przełożyłoby się na większe poparcie społeczne dla Rosji. 

Okazuje się, że obecnie operacje wywierania wpływu w mediach społecznościowych są przeprowadzane w czasie pokoju lub w tak zwanej szarej strefie – pośredniej między współpracą a pokojem i wojną. Przykładem tego jest Pekin, który próbował ingerować w wybory poprzez skoordynowane kampanie informacyjne oraz dezinformacyjne. Ich strategia polegała na promowaniu kandydatów sympatyzujących z chińskim rządem i jego aktywnościami. Działania tego typu zwykle nie mają charakteru militarnego, ale raczej polegają na zwiększeniu wpływów nieuczciwego uczestnika konfliktu. 

W dzisiejszej cyfrowej erze operacje wywierania wpływu za pośrednictwem Internetu stały się potężną siłą, zdolną do kształtowania opinii publicznej i sposobu postrzegania, który może wpływać na przebieg konfliktów. Operacje te, niezależnie od tego, czy są przeprowadzane w czasach pokoju, wojny, czy w szarych strefach niepewności, podkreślają kluczową rolę manipulacji informacjami we współczesnym krajobrazie globalnych konfrontacji. 

Komentarze są wyłączone.