WALUTY CYFROWE: EUROGRUPA OMAWIA CYFROWE EURO   

Waluty cyfrowe to jeden z tematów omawianych na spotkaniu Eurogrupy 15 maja 2023 r. Forum było okazją do wymiany opinii na temat rozwoju projektu cyfrowego euro, a także globalnych implikacji Cyfrowej Waluty Banku Centralnego (CBDC).   

 

W szybko rozwijającej się gospodarce, gdzie płatności elektroniczne stały się normą, niezbędne jest utrzymanie pieniądza Banku Centralnego jako głównej podstawy systemu płatności. Cyfrowe euro, które jest formą cyfrowej waluty dla codziennych transakcji, ma na celu uzupełnienie pieniądza materialnego przy wsparciu Europejskiego Banku Centralnego. Jego wprowadzenie wskazuje na liczne korzyści, w tym wzmocnione wsparcie dla innowacji i cyfryzacji gospodarki UE, a także zwiększoną integrację finansową, konkurencyjność i lepszą dostępność płatności cyfrowych.   

Projekt cyfrowego euro został zainicjowany w październiku 2020 r. po opublikowaniu przez EBC raportu badającego możliwość emisji waluty cyfrowej. Od lipca 2021 r. wszedł on w fazę dochodzeniową, podczas której kluczowe aspekty dotyczące projektu i jego dystrybucji są aktywnie dyskutowane wśród zaangażowanych instytucji, takich jak EBC, Komisja Europejska, Parlament Europejski i Eurogrupa. Oczekuje się, że do połowy 2023 r. Komisja przedstawi wniosek ustawodawczy dotyczący cyfrowego euro.   

Przewiduje się, że faza dochodzeniowa zakończy się w październiku 2023 r., kiedy to Rada EBC oceni projekt i zdecyduje, czy przejść do fazy wdrożeniowej. Na tym etapie będą prowadzone prace nad cyfrowym euro, jednak jego faktyczne wprowadzenie będzie zależało od przyjęcia odpowiednich ram prawnych przez Radę i Parlament. 

 

CYFROWY ZŁOTY   

Przyjęcie cyfrowego złotego w Polsce nie jest pewne. W lutym 2021 r. profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, oświadczył, że instytucja przeprowadziła badania nad cyfrową walutą banku centralnego, uzyskując niekorzystne rezultaty.   

Jak czytamy we wstępie raportu NBP „Cyfrowa Waluta Banku Centralnego”, przeprowadzona analiza wskazuje na brak wyraźnych korzyści z wprowadzenia Cyfrowej Waluty Banku Centralnego w Polsce w porównaniu do zidentyfikowanych ryzyk związanych z jej emisją dla gospodarki, obiegu gotówkowego i systemu finansowego. Dodatkowo, w raporcie zwrócono uwagę na wyzwania prawne wynikające z Konstytucji oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. dotyczącej emisji pieniądza w formie banknotów i monet.   

 

WALUTY CYFROWE VS. MONETY CYFROWE   

Chociaż waluty cyfrowe mogą wydawać się podobne do cyfrowych monet, takich jak Bitcoin, to zasadniczo się one różnią. Sprawdź, jakie są różnice! 

Kontrola. Waluty cyfrowe są kontrolowane przez Bank Centralny, podczas gdy monety cyfrowe nie są zarządzane przez żaden rząd ani organizację.   

Legalność. Waluty cyfrowe byłyby uznawane za oficjalną formę płatności i akceptowane jako ważny środek transakcji w jurysdykcji krajowej lub ponadnarodowej. Cyfrowe monety nie są prawnym środkiem płatniczym i nie mogą być akceptowane jako forma płatności.   

Cel. Cyfrowe euro jest przeznaczone do codziennych transakcji, takich jak zakup towarów, podczas gdy Bitcoin jest powszechnie używany do celów inwestycyjnych lub płatności online.   

Stabilność. Waluty cyfrowe utrzymują stabilną wartość, ponieważ są wspierane przez Bank Centralny, podczas gdy wartość cyfrowych monet może ulegać znacznym wahaniom w czasie i nie zyskuje wsparcia ze strony żadnego organu. Ta zmienność cen wiąże się z wyższym ryzykiem ich użytkowania. 

Prywatność. Waluty cyfrowe oferują pewne funkcje prywatności przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów mających na celu zapobieganie nielegalnym działaniom. Na przykład, cyfrowe euro może uwzględniać środki ochrony prywatności przy jednoczesnym przestrzeganiu wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i znajomości klienta (KYC). Z drugiej strony, transakcje monetami cyfrowymi mogą być bardziej prywatne, chociaż podstawowa technologia, taka jak Bitcoin, pozostaje przejrzysta. 

 

Podczas CYBERSEC FORUM/EXPO 2023 będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie państwa w cyfrowej sferze i konsekwencjach wprowadzenia najnowszych technologii do zarządzania administracją publiczną. 

Dołącz do nas już teraz! 

 

Artykuł napisany przez Gracię Sumariva Reyes.

Komentarze są wyłączone.