Komisje Parlamentu Europejskiego dają zielone światło dla ustawy o sztucznej inteligencji

Projekt ustawy dotyczącej sztucznej inteligencji został zaakceptowany przez Komisję Rynku Wewnętrznego oraz Komisję Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Głosowanie przyniosło wynik 84 głosy za, 7 przeciwnych oraz 12 wstrzymujących się. Ustawa o sztucznej inteligencji, zainicjowana przez Komisję w kwietniu 2021 r., ma na celu wzmocnienie zasad dotyczących danych, przejrzystości, nadzoru i odpowiedzialności za sztuczną inteligencję, a także rozwiązanie kwestii etycznych oraz wyzwań związanych z wdrażaniem AI w różnych sektorach. 

Przyjęty projekt różni się istotnie od pierwotnej propozycji Komisji: 

Ustawa definiuje obecnie AI jako „system oparty na maszynie, zaprojektowany do działania z różnym poziomem autonomii, który może, dla jasnych lub ukrytych celów, generować dane wyjściowe, takie jak przewidywania, zalecenia lub decyzje, które wpływają na środowisko fizyczne lub wirtualne”.  

Lista zakazanych praktyk została znacznie rozszerzona i obejmuje biometrię i pozyskiwanie wizerunków w celu tworzenia baz danych. Dostawcy oprogramowania będą teraz zobowiązani do spełnienia nowych obowiązków, takich jak zapewnienie ochrony praw podstawowych, zdrowia, bezpieczeństwa, demokracji, praworządności i środowiska. Dodatkowo, w przypadku modeli generatywnych, wprowadzono nowy wymóg przejrzystości. Aby aplikacje AI zostały zaklasyfikowane jako wysokiego ryzyka, będą musiały stwarzać istotne zagrożenie. Dostawcy aplikacji AI wysokiego ryzyka muszą teraz sprostać bardziej normatywnym obowiązkom, zwłaszcza w zakresie zarządzania ryzykiem, zarządzania danymi, dokumentacji technicznej oraz prowadzenia rejestrów. Rola Komisji ds. AI została ograniczona do roli wspierającej, takiej jak udzielanie wskazówek i koordynacja wspólnych dochodzeń. Komisja jest obecnie odpowiedzialna za rozstrzyganie sporów między organami krajowymi dotyczących niebezpiecznych systemów AI.  

Ustawa jest przełomową inicjatywą w zakresie regulacji SI, która może stać się światowym standardem i postawić UE w światowej czołówce w tej dziedzinie. Współsprawozdawcą projektu, Dragos Tudorache (Renew, Rumunia) podkreślił: „Biorąc pod uwagę rewolucyjny wpływ, jaki AI będzie miała na nasze społeczeństwa i gospodarki, ustawa o AI jest prawdopodobne najważniejszym aktem prawnym w tym obszarze. Jest to pierwszy tego rodzaju akt prawny na świecie, co oznacza, że UE może przewodzić w procesie tworzenia SI zorientowanej na człowieka, godnej zaufania i bezpiecznej”.  

Ostateczne przyjęcie aktu będzie przedmiotem debaty na posiedzeniu plenarnym Parlamentu w połowie czerwca. Następnie, po przeprowadzeniu zwykłego procesu legislacyjnego, rozpoczną się negocjacje między Parlamentem, Komisją i Radą UE. 

Komentarze są wyłączone.