Europejska e-tożsamość? Ten temat podejmiemy na CYBERSEC! 

Cyberprzestrzeń stała się podstawowym aspektem życia obywateli UE, a także systemów gospodarczych, demokratycznych i społecznych Unii. Według danych World Economic Forum Europa jest jednym z najbardziej połączonych cyfrowo regionów na świecie, ze wskaźnikiem wykorzystania szerokopasmowego internetu w domu wynoszącym 90,2 % i szerokopasmowego internetu w komórce wynoszącym 104 % w 2021 r.  W miarę jak technologie cyfrowe przenikają i wpływają na życie Unii, jej instytucje polityczne zaczęły opracowywać nowe przepisy, które je regulują.  

Jednym z obszarów zainteresowania jest rozwój europejskich identyfikatorów cyfrowych. Według Eurostatu, w 2021 r. w UE prawie 60% obywateli w wieku od 16 do 74 lat korzystało z internetu w sprawach urzędowych w swoich krajach. Jednak cyfryzacja w niektórych państwach członkowskich jest bardziej ograniczona. W tym samym roku tylko 60% ludności UE w 14 państwach członkowskich będzie w stanie używać swoich krajowych e-tożsamości poza granicami. Aby zaradzić tej sytuacji, Komisja Europejska uruchomiła w 2021 roku Digital Identity Framework. Inicjatywa ta ma na celu uruchomienie bezpiecznych e-dokumentów dla obywateli, mieszkańców i przedsiębiorstw, które są uznawane w całej Unii Europejskiej i które ułatwiają interakcje online i offline w całej UE.  

Europejski portfel tożsamości ma umożliwić osobom fizycznym identyfikację online i offline, przechowywanie i wymianę informacji dostarczanych przez urzędy i zaufane instytucje prywatne oraz wykorzystanie go jako oficjalnego potwierdzenia prawa do pobytu, pracy lub nauki w danym państwie członkowskim. Ponadto ma on służyć jako ujednolicona, bezpieczna tożsamość cyfrowa, którą będzie można wykorzystywać we wszystkich usługach internetowych. Dzięki niemu osoby fizyczne będą mogły łatwo i bezpiecznie kontrolować, jak wiele informacji chcą udostępnić usługom, które wymagają naszych danych. 

Chociaż unijna e-tożsamość jest projektem, który niewątpliwie wzmocniłby procesy transformacji cyfrowej i integracji UE, jego praktyczna realizacja napotyka na szereg problemów i wyzwań, takich jak brak umiędzynarodowienia strategii w zakresie identyfikatorów cyfrowych, pomocniczości UE, stosowanie różnych rozwiązań technologicznych przez państwa członkowskie oraz takich dostarczanych przez podmioty spoza Unii. 

W tym kontekście należy przeprowadzić debatę i zastanowić się nad tym, jak powinna wyglądać polityka cyfrowa UE w nadchodzących latach. Wszystkie te zagadnienia zostaną szczegółowo omówione przez ekspertów na CYBERSEC FORUM/EXPO w panelu dyskusyjnym ”RECLAIMING SOVEREIGNTY – EUROPEAN UNION DIGITAL ID INDUSTRIAL POLICY”. 

Komentarze są wyłączone.