ODPORNOŚĆ NA RANSOMWARE W OCHRONIE ZDROWIA NA CYBERSEC FORUM/EXPO 2023

 

Czy wiesz, że największym zagrożeniem dla cyberbezpieczeństwa Twojej firmy jest poczta e-mail. Kliknięcie w zakażony link lub załącznik to jeden z powodów, dla których mówi się, że to człowiek jest główną przyczyną incydentów bezpieczeństwa.

Ataki typu ransomware stały się w dzisiejszych czasach plagą, a sektor opieki zdrowotnej został mocno dotknięty. Szacuje się, że w 2022 roku w samych Stanach Zjednoczonych około 300 szpitali mogło zostać zainfekowanych ransomware, a znaczące ataki odnotowano również we Francji i Kanadzie. W Polsce również mieliśmy do czynienia z wieloma poważnymi incydentami, np. w Szpitalu Matki Polki w Łodzi. W odpowiedzi na zagrożenia, w ubiegłym roku Narodowy Fundusz Zdrowi uruchomił program wsparcia finansowego dla szpitali w celu wzmocnienia zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa, który jest kontynuowany również w tym roku. Co musi zrobić sektor ochrony zdrowia, aby być odpornym na cyberzagrożenia?

Głównie trzy czynniki leżą u podstaw utrzymywania się popularności ataków ransomware, a każdy z nich stanowi istotne przeszkody dla ustawodawców: obecność ogromnej puli organizacji o słabych zabezpieczeniach; nieuregulowane oraz trudne do namierzenia środki płatnicze w postaci kryptowalut, a także zdolność przestępców do wykorzystywania granic jurysdykcji. 

Forum CYBERSEC stworzy przestrzeń do przedstawienia i omówienia aktualnych wyzwań, przed którymi stoją szpitale w kontekście tych nowych zagrożeń. Nasi paneliści zbadają przekrojowe kwestie związane z ustanowieniem regulacji, dotyczących cyberbezpieczeństwa.

Partnerstwa sektora publicznego i prywatnego są ograniczone geograficznymi, politycznymi i prawnymi granicami krajów, w których się znajdują: powinny istnieć partnerstwa publiczno-prywatne zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, które pomogą rozwiązać problem transnarodowego charakteru ataków typu ransomwares. 

Komentarze są wyłączone.