CYBERSEC FORUM/EXPO 2023: Jak budować silne partnerstwosektorem publicznym?

W ostatnich latach w cyberprzestrzeni powstały zupełnie nowe warunki dla przestępczości, naruszeń danych, szpiegostwa i nie tylko, a my dostrzegamy te wyzwania jeszcze bardziej w obecnej rosyjskiej wojnie w Ukrainie, gdzie nowe technologie i taktyki ataku zmieniają cyberprzestrzeń i operacje wojskowe, jakie znamy. W innych częściach świata Chińczycy działający na zlecenie państwa zintensyfikowali swoje kampanie szpiegowskie w cyberprzestrzeni, podmioty irańskie rozpoczęły niszczycielskie operacje typu ransomware, a Rosjanie działający na zlecenie państwa połączyli ataki szpiegowskie i operacje informacyjne w wojnie na Ukrainie. Ataki stały się bardziej wyrafinowane i szkodliwe, ukazując istotne podatności. 

  

Budowanie silnego partnerstwa z sektorem publicznym jest ważnym aspektem w walce z tymi wcześniej wymienionymi zagrożeniami. Współpraca ta powinna być traktowana priorytetowo, ponieważ infrastruktura krytyczna jednego sektora nie może być zabezpieczona bez jednoczesnego zabezpieczenia pozostałych. Niektóre udane przykłady współpracy PPP to National Cybersecurity and Communications Integration Center (NCCIC) pomiędzy Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA a sektorem prywatnym oraz inicjatywa Information Sharing and Analysis Centers (ISACs), gdzie sektor prywatny i publiczny wymieniają się informacjami dotyczącymi zagrożeń cybernetycznych.

Współpraca publiczno-prywatna wzrasta, jednak nie jest ona w wystarczającym stopniu wykorzystywana w praktyce i nie będzie w stanie w pełni poradzić sobie ze wszystkimi zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Coraz trudniej jest nadążyć za przeciwnikami i ich stale rozwijającymi się taktykami ataku, jednak współpraca PPP nadal przynosi wiele korzyści, w tym dzielenie się informacjami i strategiami obrony przed zagrożeniami, zwiększenie świadomości na temat sposobów reagowania na ataki i ich łagodzenia, sponsoring publiczny oraz ustanowienie międzynarodowego prawa, które jest zbieżne z inicjatywami i priorytetami każdej ze stron. Jak powiedział kiedyś Henry Ford: „Zbieranie się razem to początek, pozostawanie razem to postęp, a wspólna praca to sukces.”

Podejście „Triple Helix” może być wykorzystane jako punkt odniesienia do poprawy współpracy w ramach PPP. Postuluje ono współpracę nie tylko pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, ale również włączenie sektora akademickiego. Sektor publiczny jest największy z tych trzech, dlatego jest w stanie zapewnić niezbędne fundusze dla sektora akademickiego, aby zaangażować się w podnoszenie świadomości społecznej w zakresie edukacji i szkoleń z zakresu cyberbezpieczenstwa i odporności, a także testowanie i opracowywanie strategii obrony przed zagrożeniami cyber zagrożeniami, które następnie zostaną przekazane sektorowi publicznemu i prywatnemu. Otwarty dialog i przejrzystość mają na celu promocję tej międzysektorowej współpracy.

CYBERSEC to miejsce dające nieograniczoną przestrzeń do nawiązywania współpracy pomiędzy różnymi sektorami, dzięki zróżnicowanej agendzie zapewni wszystkim zainteresowanym stronom pole do efektywnej dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie największych wyzywań dotyczących cyberbezpieczeństwa. CYBERSEC FORUM/EXPO 2023 odbędzie się w dniach 21 i 22 czerwca, to dwa dni wciągających paneli, dyskusji i debat pomiędzy ekspertami i przedstawicielami branży. Czy uważasz, że budowanie silniejszych partnerstw z sektorem publicznym jest osiągalne w najbliższej przyszłości? Dołącz do nas na CYBERSEC FORUM/EXPO 2023. 

 

Artykuł napisany przez Lilianę Kotval.

Komentarze są wyłączone.