CS22_EXPO – ogłoszenie projektu CYBER Trainees


Podczas ostatniego panelu CYBERSEC FORUM/EXPO w Katowicach doszło do istotnej zapowiedzi. W czasie dyskusji, w której udział wzięły kluczowe przedstawicielki świata cyber: Izabela Albrycht, Weronika Kuna, Dr Joanna Świątkowska oraz moderatorka Iwona Prószyńska, ogłoszono CYBER TRAINEES – wyjątkowy projekt na rzecz aktywizacji kobiet w branży IT. 

CYBER Trainees to kurs edukacyjny dedykowany uchodźczyniom z Ukrainy. Celem kursu z wybranych specjalizacji z obszaru ICT jest zwiększenie inkluzywności tego rynku, a w szczególności włączenie zawodowe uczestniczek. Po ukończeniu kursu otrzymają one certyfikat poświadczający zdobyte umiejętności. Kurs kierowany jest do kobiet powyżej 21 roku życia o narodowości ukraińskiej i polskiej (w proporcjach 80/20 – 80% uchodźczyń, 20% Polek), które chcą rozwijać umiejętności i wiedzę umożliwiające rozpoczęcie kariery w tym sektorze. 

W Polsce tylko 14% stanowisk związanych z cyberbezpieczeństwem zajmują kobiety, podczas gdy etaty związane z cyberbezpieczeństwem rosną o 30% rocznie. Dzięki CYBER Trainees będziemy mogli współpracować i dawać przykład, jak zlikwidować lukę w umiejętnościach w zakresie cyberbezpieczeństwa. Projekt to kompleksowy program umiejętności dla kobiet, z silnym naciskiem na zapewnienie naszym uczestniczkom możliwości zatrudnienia lub utrzymania. Co więcej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację, a zwłaszcza sytuację w Polsce, jesteśmy dumni, że w programie pojawią się także uchodźczynie z Ukrainy

– podsumował Andreas Fibiger, dyrektor na Europę Środkowo-Wschodnią Fundacji Microsoft, która jest partnerem projektu.  W jego realizację zaangażowani są także: klaster #CyberMadeInPoland, fundacja Women for Cyber, ECSO, oraz Test Army Group. 

Zapraszamy do udziału! Aplikacji można dokonać na stronie: Cyber Trainees

Komentarze są wyłączone.