Podsumowanie CYBERSEC CEE Regions & Cities 2021


Za nami jedna z najbardziej wpływowych konferencji w Europie w obszarze cyberbezpieczeństwa i nowych technologii – CYBERSEC CEE Regions & Cities 2021. W ciągu trzech dni wypełnionych ponad 60 różnymi formatami angażującymi przeszło 200 ekspertów z Polski i zagranicy, udało nam się zrobić kolejny krok w kierunku cyfrowego świata opartego na wartościach. W wydarzeniu w Krynicy-Zdroju wziął udział m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej Duda. Według oficjalnego raportu medialnego dotarliśmy z informacją o CYBERSEC do 18 mln osób.  

  1. Wspólnie w kierunku cyfrowego świata opartego na wartościach 
  2. Społeczność CYBERSEC rośnie w siłę 
  3. Najważniejsze panele CSRC21 i nagroda CYBERSEC 
  4. Sukces medialny, czyli CYBERSEC w liczbach 

Podczas 14. edycji wydarzenia pod marką CYBERSEC, abyw pełni uchwycić szerokie spektrum stojących przed nami zagrożeń i szans, postanowiliśmy skupić się na czterech obszarach: przestrzeniach cyfrowych, cyfrowym Trójmorzu, cyberbezpieczeństwie administracji samorządowej, a wreszcie – w ramach ścieżki tematycznej Krynica Goes Digital – na szeregu najbardziej aktualnych tematów gospodarczych, prawnych i społecznych, tak kluczowych dla rozwoju Europy.  

Tegoroczny CYBERSEC zaszczycił swoją obecnością Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda. Oprócz wygłoszenia przemówienia na temat znaczenia współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa, Prezydent RP spotkał się z rektorami uczelni wyższych oraz przedstawicielami firm z branży ICT.  

Wspólnie w kierunku cyfrowego świata opartego na wartościach
W Krynicy udało nam się stworzyć platformę do otwartej dyskusji, której celem było wypracowanie strategicznych wizji i zawiązanie koalicji na rzecz opartej na wartościach transformacji jutra. Jak podkreślało wielu z Państwa, nic nie udałoby się osiągnąć bez współpracy. W tym procesie muszą jednak uczestniczyć członkowie wszystkich środowisk i instytucji, organizacji takich jak NATO i UE, naszych regionów, państw i miast, wreszcie – każdy z nas. Cytując jednego z naszych gości, sekretarza stanu ds. Cyfryzacji – Janusza Cieszyńskiego: „To nie systemy, a ludzie są najważniejsi w cyberbezpieczeństwie”. 

Społeczność CYBERSEC rośnie w siłę 
Podczas tegorocznej krynickiej edycji wydarzenia zgromadziliśmy jeszcze większą liczbę decydentów, ekspertów i liderów branżowych, aby dokonać realnych zmian zarówno w cyfrowym ekosystemie, jak i w świecie analogowym.
 

Cieszymy się, że jest nas coraz więcej!  Misja promowania inkluzyjnego, innowacyjnego i pełnego wsparcia środowiska cyfrowego będzie z pewnością wielkim sukcesem, dzięki zgromadzonej wiedzy i doświadczeniu wszystkich gości i uczestników naszych wydarzeń pod marką CYBERSEC. 

Jesteśmy również wdzięczni Partnerom konferencji: wiodącym firmom z naszego regionu oraz innych części świata. Innowacje, rozwiązania i narzędzia, z których część była prezentowana i omawiana na CYBERSEC, z pewnością będą miały ogromny wpływ na nasz wspólny cyfrowy świat.  

Najważniejsze panele CSRC21 i nagroda CYBERSEC
Konferencję otworzyła Izabela Albrycht, Przewodnicząca Komitetu Programowego CYBERSEC, przedstawiając motyw przewodni konferencji – „W kierunku cyfrowego świata opartego na wartościach”. W tym haśle zaznacza się nasze zaangażowanie w ochronę praw człowieka, praworządność i przestrzeganie zasad demokracji w cyberprzestrzeni.  

W trakcie dwóch dni konferencyjnych poruszyliśmy wiele istotnych tematów m.in. kluczowe projekty w regionie Trójmorza, które powinny być obecnie wspólnie realizowane w ramach planu Smart Connectivity czy analizę możliwego wpływu Europejskiego Zielonego Ładu na rolnictwo w Europie, a zwłaszcza w Polsce. 

Jednym z najbardziej istotnych formatów CYBERSEC była Inauguracja Polskiego Hubu Gaia-X. Projekt jest rozwijany przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji oraz ZIPSEE Cyfrowa Polska. GAIA-X ma na celu zapewnienie, że infrastruktura danych stanie się jeszcze bardziej przejrzysta i interoperacyjna, łącząc dostawców sieci i połączeń, rozwiązania chmurowe (CSP), wysokowydajne systemy obliczeniowe (HPC), jak również specyficzne dla danego sektora systemy chmurowe i brzegowe 

Podczas CSRC21 gościliśmy wiele paneli zorganizowanych wspólnie z Głównym Partnerem Instytucjonalnym – Województwem Małopolskim. Jednym z nich była debata “Małopolska XXI wieku. Technologie kosmiczne szansą na skok rozwojowy regionu” w jej trakcie wywiązała się ciekawa dyskusja na temat postępów poczynionych w ciągu ostatnich kilku lat oraz przyszłości regionu i jego sektora technologii kosmicznych. 

W trakcie panelu pt. “Open RAN: Securing the Future of 5G in the Three Seas Region” zawiązała się owocna wymiana zdań, w której nasi eksperci debatowali nad dalszym rozwojem architektury Open RAN, perspektywami jej wdrożenia i bezpieczeństwem. 

Panel dyskusyjny pt. “Cyber Made in Three Seas – Potencjał technologiczny regionu dla bezpiecznej transformacji cyfrowej” zasygnalizował natomiast sposoby walki z luką umiejętności w regionie, sprowadzenia większej liczby specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa do regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a także rozwiązania, które muszą zostać wdrożone przez rządy. 

Tegoroczną nagrodę CYBERSEC podczas oficjalnej gali otrzymał gen. bryg. Karol Molenda, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, za osiągnięcia w budowaniu narodowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz za rolę w utworzeniu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Polsce. 

Sukces medialny, czyli CYBERSEC w liczbach
W okresie promocji ostatniej konferencji tj. okres sierpień-wrzesień opublikowano łącznie około 2 764 wzmianek na temat konferencji CYBERSEC CEE Regions & Cities. W digitalu 1658 wzmianek, w prasie było to 178, w radiu 243, w telewizji 152. Ekwiwalent medialny warty jest łącznie na kwotę ok 4-4,5 mln złotych (AVE). Szacowane łączne dotarcie przekazu było na poziomie ok 17 mln. 

W naszych kanałach social media (Twitter, LinkedIn i Facebook) pojawiło 540 publikacji, a ich zasięg wyniósł ponad milion wyświetleń. Natomiast ekwiwalent digitalowy przekroczył 1,6 miliona złotych. 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami video z konferencji CYBERSEC CEE Regions & Cities w Krynicy-Zdroju. Na playliście znajdziecie nagrania wszystkich paneli. Przeżyjmy to jeszcze raz! 

Zobacz Playlistę na Youtube

Dziękujemy za obecność i zaangażowanie!  

Do zobaczenia na kolejnej konferencji CYBERSEC, która już w pierwszej połowie 2022 roku. 

CYBERSEC CEE Regions & Cities 2021 | Krynica-Zdrój 

 

Komentarze są wyłączone.