CYBERSEC 2019 Partners

Host Region

Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Sejmik, Zarząd i Marszałek realizują zadania Samorządu Województwa. Siedzibą Urzędu jest miasto Katowice. Realizację niektórych zadań Urzędu, poza jego siedzibą, zapewniają międzywydziałowe zespoły zadaniowe zlokalizowane w Częstochowie i Bielsku - Białej. Strukturę wewnętrzną oraz zasady organizacji pracy określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Do zadań zasadniczych Urzędu należy stworzenie właściwych warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych oraz zapewnienie wszelkiej pomocy organom samorządu Województwa w należytym wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

Host City

Strategic partners

Microsoft enables digital transformation for the era of an intelligent cloud and an intelligent edge. Its mission is to empower every person and every organization on the planet to achieve more.

Cisco (NASDAQ: CSCO) is the worldwide technology leader that has been making the Internet work since 1984. Our people, products, and partners help society securely connect and seize tomorrow’s digital opportunity today.

Partners

EXATEL is a leading Polish operator as well as a cyber and ICT services provider. The company was founded in 2004 through a merger of Telbank with Tel-Energo. EXATEL operates one of the largest fiber-optic networks in Poland (20 000 km) and develops solutions for business, numerous operators and public sector. The company provides transmission data in all Polish commercial banks and 83 energy-sector companies. EXATEL builds and develops the OST network for general government and is responsible for management of connections with 265 national operators and 135 foreign ones. The company is present in international traffic exchange points in London, Frankfurt, Amsterdam, Moscow and Kiev. EXATEL became state-owned since 2017 and is supervised by the Ministry of National Defence of the Republic of Poland.

By investing in CYBERSEC 2018 you get unique opportunity to present your ideas,
influence the debate, make impact on regulatory decisions, develop connections and gain knowledge. For more information please
contact Michał Rekowski.

 

Michał Rekowski – Strategic Partnerships Manager

e-mail: michal.rekowski[at]ik.org.pl

mobile: +48 609 475 349