CYBERSEC ROZPOCZNIE SIĘ ZA

line_shadow

CZYM JEST CYBERSEC ?

PUBLIC POLICY CONFERENCE

CYBERSEC jest pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie cyklicznym wydarzeniem o charakterze public policy conference, poświęconym strategicznym zagadnieniom cyberbezpieczeństwa.

PRAKTYCZNE REKOMENDACJE

Celem konferencji CYBERSEC jest wypracowywanie strategicznych decyzji, mających na celu poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa w poszczególnych sektorach gospodarki, państwach i całej Europie.

WSPÓŁPRACA REGIONALNA

Rekomendacje pomogą również wzmocnić współpracę pomiędzy państwami Grupy Wyszehradzkiej, Morza Bałtyckiego i innymi państwami Europy Centralnej w ochronie cyberprzestrzeni.

BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

Efektem corocznej edycji CYBERSEC będzie mocny impuls dla rozwiązań nakierowanych na zwiększanie poziomu cyberbezpieczeństwa zarówno w wymiarze europejskim, jak   i transatlantyckim.

CZTERY ŚCIEŻKI TEMATYCZNE

icon_white_circle_1

ŚCIEŻKA
PAŃSTWO

Budowanie wielopodmiotowej współpracy, rozwoju i implementacja  najważniejszych publicznych strategii związanych z cyfryzacją i cyberbezpieczeństwem.

icon_white_circle_2

ŚCIEŻKA
WOJSKO

Adresowanie problemu coraz większej liczby cyberkonfliktów w Europie, dyskusja o roli NATO oraz o potrzebie wszechstronnej współpracy militarnej.

icon_white_circle_3

ŚCIEŻKA
PRZYSZŁOŚĆ

Zapewnienie wsparcia w procesie definiowania trendów, wyzwań i możliwości dla sektora ICT i globalnego społeczeństwa informacyjnego oraz  tworzenie cyberinnowacji.

icon_white_circle_4

ŚCIEŻKA
BIZNES

Określenie roli sektora prywatnego we wspólnych inicjatywach tworzenia podstaw regulacyjnych i rozwijania dojrzałych rynków cyberbezpieczeństwa.

DLACZEGO CYBERSEC ?

ZALEŻNOŚĆ
OD ICT

Coraz więcej kluczowych aspektów życia społecznego, gospodarczego i militarnego przenosi się do cyberprzestrzeni. Jest to korzystne z punktu widzenia sektora biznesowego oraz sprawnego funkcjonowania państw. Rosnąca zależność od  ICT wymaga stworzenia wspólnego systemu cyberbezpieczeństwa, z udziałem wszystkich interesariuszy, który skoncentruje się także na cyberedukacji.

HYBRYDOWE
ZAGROŻENIA

Incydenty w cyberprzestrzeni  stały się codziennością, a wiele z nich niesie za sobą konsekwencje w świecie rzeczywistym. Cyberataki na infrastrukturę krytyczną zagrażają bezpieczeństwu państw i milionom ich obywateli, również przedsiębiorstwa, które stały się bezpośrednim lub pośrednim celem ataków ponoszą olbrzymie straty, a napięcie geopolityczne wciąż wzrasta.

NOWE
WYZWANIA

W obliczu geopolitycznych napięć i niestabilnej sytuacji w Europie, związanej między innymi ze wzmożoną aktywnością organizacji terrorystycznych, a także coraz częstszymi cyberatakami na infrastrukturę krytyczną, państwa stoją przed koniecznością zbudowania kompleksowego systemu cyberbezpieczeństwa.

CYBEROBRONA
NATO

W ostatnim czasie między partnerami sojuszu transatlantyckiego uwidoczniły się rozbieżności w podejściu do ochrony danych osobowych, prywatności i suwerenności w cyberprzestrzeni, dlatego niezbędnym jest dziś dialog i współpraca. Podczas CYBERSEC omówione zostaną najważniejsze konkluzje lipcowego szczytu NATO w Warszawie, który uznał cyberprzestrzeń za domenę działań wojennych.

PRELEGENCI

SAVE THE DATE

TWITTER

'

PARTNERZY KONFERENCJI

Patroni honorowi

mc
logo_mon
logo_bbn_pl
logo_mswia_pl
mzs_logo_pl
logo_mr
logo_mib_pl
logo_mnisw_pl
logo_mf_pl
logo_msp_pl
Logo Prokuratura Krajowa
logo_rcb
logo_polikrk_pl
logo_udt
logo_krakow
logo_uj_pl

Partnerzy strategiczni

pgz_logo2
logo_deloitte
logo_microsoft
logo_pko
logo_cisco
pzu_logo

Partnerzy główni

pgnig_logo
exatel_logo
logo_tauron
logo_comarch
logo_thales

Partnerzy

Logo GPW
logo_orlen
logo_pse
logo_4atp-paloalto

Partnerzy merytoryczni

logo_icann
logo_un-global-compact

Patroni medialni

logo Polska Agencja Prasowa
Logo Rzeczpospolita
logo_tvpinfo
logo_wprost
Logo Ukrinform
logo_do-rzeczy
logo_gazetapolska
logo_gpc
logo_niezalezna
logo_biznes-alert
logo_cybersefence
logo_dziennik-internautow
logo_wnp
logo_nowy-przemysl
logo_it-w-administracji
logo_kierunekchemia
logo_wysokie-napiecie
logo_z3s
FIC 2017
logo_calea
logo_lovekrakow
logo_magicznykrakow

Patroni instytucjonalni

logo_amo
logo_sspi
logo_etpis
logo_szazadveg
logo_ppbw_pl
logo Komisja Nadzoru Finansowego

ORGANIZATOR

ik2_logo

PARTNER PROGRAMOWY

fbc_logo

POWERED BY

everest_logo
line_shadow

POBIERZ PROSPECTUS CYBERSEC 2016